Yazarlar

Kadir Gecesi: İslam’ın, Kur’an’ın ve Nübüvvet’in Doğum Günü | İSMET MACİT

Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

 Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece

Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

(Kadir Suresi)

Kainatın iftihar tablosu 35 yaşına geldiğinde İslam ve insanlık tarihini yakından alakadar eden mühim gelişmeler olmuştu. Hz Ali (ra) henüz altı yaşında iken o kutlu haneye taşınarak adeta Allah Resulü’nün (sav) nurdan gölgesine girmişti. Aynı sene cennet seyyidesi, Turuk-u âliyenin anası Hz Fatma annemiz dünyaya gelmiş ve yine o sene Kabe tamir edilmiş ve

Hacer-ül Esved’in yerine konulması hususundaki anlaşmazlığa hakemlik yapan Efendiler Efendisi (sav) Mekke’de doğması muhtemel iç savaşı önlemişti.

Ve O nebi namzedine(sav) yalnızlık sevdirilmiş, Hira sultanlığındaki tahannüs günleri başlamış, küfür ayazı ile kalpleri kavrulmuş vicdansızların kurdukları kötülük imparatorluğu ile hesaplaşacağı günlere hazırlanmak üzere Nur Dağı’nın zirvesindeki Hira’ya sevk edilmişti.

Ağır nübüvvet yükünün omuzlarına konulacağı kırk yaşına kadar beş yıl boyunca düzenli olarak buraya gidip gelmiş ve burada bir taraftan insanlığın dertleri ile iki büklüm olurken diğer yandan içine doğru derinleşerek vahyi taşıyacak manevi omuzlarını kuvvetlendirmişti adeta.

Rabbi O’nu (sav) beş yıl Hira rampasında Miraç ufkuna hazır hale getirmişti. Artık kırk yaşına geldiğinde yine bir Hira gününde tüm insanlığın yüzyıllardır beklediği buluşma gerçekleşmiş yirmi üç yıl Kuran’ı taşıyacak olan Cebrail (as) ilk vahyi getirmişti.

İlk vahiy bir Ramazan ayında ve Kadir gecesinde gelmişti. Ve o gün İslam, Kur’an ve Nübüvvet başlamış ve Kadir gecesi adeta bu manevi üçüzlerin doğum günü olmuştu.

Yüzyıllardır devam eden Hak ve batılın kavgası Mekke vadisinde yeniden sahne almış ve Efendiler Efendisi’nin (sav) müşriklerin kurdukları zulüm sistemi ile kavgası başlamıştı.

Yeryüzünün İslam ile şereflendiği yıllarda Mekke’de her türlü günah normalleşmişti. Zayıfların hayat hakkı yoktu neredeyse… Zulüm Mekke’nin dağına taşına sinmişti adeta.

Mekke tiranları putlar üzerinden bir sömürü sistemi kurmuşlardı. Daha doğumu esnasında baş aşağı düşen putlarının ilk vahyin gelmesi ile paramparça olacağını anlayan müşrik çete O’na (sav) ve arkadaşlarına her türlü zulmü yapmışlardı.

Evet Kur’an’ın nazil olmaya başlamasından itibaren dar dairede Mekke’de geniş dairede yeryüzüne yeni bir nizam geliyordu. Bu nizam tevhid, haşir, adalet ve ibadet üzerine kuruluyordu. Üstünlüğün soy sop, ırk, zenginlik vs ile değil takva ile ölçüldüğü bir sistemdi bu. Hak, hukuk diyen köle Bilal ile Ebu Cehil’i temel hak ve özgürlükler açısından eşitleyen adalet mayalı bir sistemdi bu…

Allah Resulü (sav), “Allah’tan başka ilah yoktur” mesajını küfrün burçlarına dikerken Lat, Uzza, Menat, İsaf, Naile’nin nasıl ilah olurlar diyordu. Bu haykırış sadece ilahların reddi değil; o günün zulüm erkanının (!) batıl sisteminin depremi idi…

Zalimlerin kolay kolay yüzyıllık alışkanlıklarını, adetlerini terk edip menfaat şebekesinin çökmesine müsaade etmeyecekleri kesindi. Gücü elinde bulunduran cahiliye artıkları müminleri yok edip henüz doğmuş olan dini yok etme adına tam bir seferberlik ilan ettiler… İşkenceler, boykotlar, tehcirlerle başta zayıf olanları dinlerinden döndürmeye çalıştılar. Kökü göklerde olan hak olanı bitiremediler elbette… Hak yolunun yolcuları yolun kaderi deyip aktif sabırla gayret gösterince Mekke granitlerinden zemzem misal müminler fışkırdı adeta…

Bir Kadir gecesinde ilk vahyin gelmesiyle başlayan din, Hira sultanlığında Allah Resulü’nün (sav) ayaklarının bastığı yer kadarken bugün dünyanın her yerinde hakkı haykırmaya deva ediyor edecek. (muvakkat bir küsuf yaşasa da)

Evet bugün Kadir gecesi… Kur’an’ın, İslam’ın, Nübüvvet’in doğum günü… Belki de bu sebepten bin aydan daha hayırlıdır. Rabbim Kadir gecesini hakkıyla idrak eden, Kur’an’ı anlayan hayatına tatbik eden, sünnetten hissesi ziyade olan müminlerden eylesin.

Kadir gecesi hürmetine Kadir-i Mutlak olan Rabbimiz zalimleri ve sistemlerini yerle bir etsin..

Örnek aldıkları Nebi (sav) ve sahabeler gibi çile yudumlayan mazlumlara fereç mahreç lütfetsin.

 

 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu