Yazarlar

Talih kuşu | Zekeriya Çiçek

Kainata, Allah (cc) namına bakmak ve ondaki mana yüklü yaratılış maksatını okumak… Okurken düşünmek, düşünceyi harmanlayıp güzel düşünce sentezleri yapmak. Bu güzel düşünceleri insanlığın dünyevi ve uhrevi huzur ve saadeti için hayata geçirmek. Saadet muhteviyatlı Rabbani merhamet ve sevgi tohumlarını etrafa saçmak ve onların neşv ü neması için gayret sarfetmek. Huzur dolu bir dünyanın ve herkesi kendi konumunda kabul edecek huzur dolu bir atmosferin ihyasına gayret etmek. Kim nasıl bakarsa baksın O’nun (cc) kainatın bağrına serpiştirdiği eşya ve hadiselere sadece bakmakla kalmayıp, görülmesi gereken hikmeti (Rabbani maksat) görebilmek ne hoştur. İşte bu görme, beş duyu organımızın sadece nakil aracı olabileceği bir görme ufkudur. İnsanı insan yapan ve asıl duyuş, vücudumuzda maddi alandan arınmış duygularımızın ya da başka bir ifadeyle ruhi duyularımızın alıcılarının sağlamlığı ve manevi alemlerle olan uyumlanmasıyla mümkündür. Göz ve görmeyi sağlayan doku ve organlar (basar) o görünendeki Rabbani maksatı algılama ise manevi duyguların görmesi (basiret) olduğu gibi.

Yazmak… Kur’an, hadis ve onların çizdiği çerçevede inancımızın özüne esasına halel gelmeyecek tarzda yazmak. Üstadımızın (ra) Risale-i Nurdaki tertemiz tevhid düşünceleri gibi, insan olan insanın hem cismani hem de ruhani alıcılarını uyaracak, insanı dünyada gezen uhrevi bir varlık gibi tasavvur eden Rabbani yazılar yazmak..
Her canın algılama kapasitesine göre o yazıda kendi dimağında yer bulacağı bir manevi gıda bulmasını sağlamak.
Örnek bir insan olmak… Alim ismi ve Rab isminin nurlu ikliminde bir güzel insan olabilmek. İlim ile terbiyeyi mezcedip önce kendi davranışında izhar etmek ve yürüyen Kur’an yörüngeli bir Muhammedi (asm) ahlaka sahip olmak..

Akışkan olmak… kokuşmaya yüz tutmuş durgun suları kendine katıp sürüklemek.. Çağlayan halinde okyanuslara salmak, damlayken deryaya derya iken okyanus içinde yer bulmak.

Su gibi aziz olmak,
irfan deyip, marifet deyip inceden inceye yol bulup ta sinelere akmaya yol aramak ve bulmak…

Toprak gibi mütevazi olmak. Bir gün içine bırakıldığında dönüşeceği toprağın mütevazi mahiyetine yaşarken mazhar olmak.
İnsanın olduğu heryerde hazır ve hızır olmak, mesihi solukla mürde gönüllere deva olmak.

Hizmet deyip, hicret deyip Efendimizin (sav) yolunda bir ömür koşuşturmak.
Dünyevi ücrete kul köle olmadan, atanma beklemeden adanmış bir gönül eri olup Sahabe ve çırakları gibi gönülleri en güzel mesajları algılamaları için ısındırmak.

Önden giden atlılar içerisinde  ya da arkalarından bir ışık süvarisi olabilmek…
Diliyle kalbi aynı şeyi söyleyen hakperest bir kul olmak…

İnkar-ı uluhiyet düşüncesini yaymaya çalışanlara karşı her daim uyanık kalmak.
Bu talihsiz düşünceye maruz kalmışlara, Hakkı duyurmaya bıkıp usanmadan  mermeri delen damlalar misali devam etmek.
Küfrün suistimal ettiği ve etrafa yalancı aydınlık veren ateş böceği mesabesindeki faydasız-kısır bilgiyi; irfana dönüşmüş ilim güneşinin ışık tayflarıyla ortadan kaldırmak için bir ömür koşuşturmak…

Çocukla çocuk gibi şen şakrak, yaşlıyla yaşlı gibi olgun gönül sohbeti meclisi kurabilmek… Herkesi her zaman sevmek ve sevilmek…
İşte hep bu mülahazalarla tarif ederim hayattan ruhunun ufkuna yürümüş ya da dünyanın dört bir yanında koşuşturan halihazırdaki hizmet arkadaşlarımı..
Şu an dünyevi vasıfları ne olursa olsun ( cebri ya da ihtiyari hicret farketmez) bu bir yana temsille tüllenen tebliğlerinin etraftaki muhtaç gönüllerde yaydığı nur halesinin Hak indinde çok değerli olduğuna inanıyorum.
Dağ başında açan bir papatyanın bile kainattaki madde döngüsünde bir görevi olduğuna göre, her nerede olursa olsun Yürüyen Kur’an olan her bir kardeşimizin manevi alemde bir yeri etrafa yaydığı bir ışığının var olduğuna inanıyorum. Hele kulluğuyla seherlerde ve gündüz vakitlerinde Huzur-u İlahide iki büklüm oluyorsa!
Rabbimizin yüce adının heryerde duyulmasının emareleri böyle değilse daha nasıl vuku bulacaktır.

Ne mutlu onlara ki hadlerinden tecavüz etmezler. Ne mutlu onlara ki Kudsiler içinde olmak için çırpınıp dururlar.
Hey Kardeşler!
Rabbimizin (cc) üzerimize kondurduğu talih kuşunun farkında mısınız?
Farkında olanlara binler selam..

Hizmetten | Zekeriya Çiçek

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu