Hayatın başlangıcı ile ilgili ileri sürülen fikirler | Zekeriya Çiçek

Yazar Editör

   İnançsızların iddiaları 3 gurupta toplanır.

Birincisi: Var olan her şey sebeplerin bir araya gelmesi ile meydana gelmiştir.

İkincisi: Kendi kendine olmuştur.

Üçüncüsü: Her şey tabiatın tesiri ile oluyor, yani tabiat yaratmıştır.

Her şeyi sebepler mi yaratıyor?

Gözümüzle gördüğümüz şeylerin sebeplerin bir araya gelmeleriyle yaratılmaları imkânsızdır. Bu imkânsızlığı     bir aç misalle anlatalım:

Bir eczane düşünelim. O eczanede yüzlerce ilaç olsun. Her bir ilacın yapımı için çok hassas ölçülerde maddeler gerekmektedir. Eğer bir ilaçta bulunan maddelerden bir tanesi 1 miligram fazla olsa o ilaç şifa yerine zehir olacak.

Şimdi bu ilaçların nasıl meydan geldiği konusunda karşımızda iki yol var.

“Eczanenin içerisinde ilaç yapımında kullanılan madenlerin bulunduğu kavanozlar vardı. Eczanenin penceresi o gece kendiliğinden açılıyor. Pencerenin açılmasıyla içeri giren rüzgâr kavanozları deviriyor. Devrilen kavanozlardan dökülen madenler bir araya gelip ilaç paketlerini meydana getiriyor” dersek buna inanır mısınız?

“Sebepler pencereyi açıyor, yine bir sebep olan rüzgâr içeri giriyor ve ilaçlar meydana geliyor” Bu şekilde meydana geleceğine kimseyi inandıramazsınız.

Ama “bu ilacı; akıl, bilgi ve uzmanlık sahibi bir kimyacı yaptı” dediğimiz zaman bu yol daha inandırıcıdır.

Ateşi, odunu, yemeği yan yana koysak ve bunların yemeği ısıtmasını esecek bir rüzgârdan beklersek, açlıktan ölürüz ama o yemek yine pişmez. Torunlarımızın torunları da o yemeğin piştiğini görmez. Sebepler yaratıyor diyenler yemeklerini bu yolla pişirmeyi deneseler sebeplerin hiç bir şey yaratamayacağını da görüp öğrenmiş olurlar.

Sebepler, hadiselere perde olmaktan başka bir rol üstlenemezler. Allah’ın (cc) azameti bunu ister. Bu meseleyle ilgili olarak Rısale-i Nur’da şöyle denilir:

“ İzzet ve azamet ister ki esbab, perdedârı dest-i kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve Celal ister ki, esbap ellerini çeksin tesiri hakikiden.” (Mesnevi’den Lemalar))

Cenab-ı Hak (cc) âlemdeki yaratılış faaliyetlerinde sebeplerle tasarrufta bulunur. Bu durum imtihan dünyasının bir gereğidir. Analar ve babalar olmadan insanlar doğamazlar. Mevcut kanunlar bunu gerektirir. Tıp dünyasının yaptığı tüp bebek için de mutlaka bir sperm ve yumurta olmalıdır. Bir de oluşacak zigot denen bebek tohumunun çimlendirileceği bir uterus (döl yatağı) zorunludur. Burada yeri gelmişken bu oluşumlar, yoktan var etme değil tamamen bir inşadır.

 

Hizmetten | Zekeriya Çiçek

Diğer Yazılar

“Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül”

 

M.Fethullah Gülen

Bu Sesi Herkes Duysun Diyorsanız

Destek Olun, Hizmet Olsun!

PATREON üzerinden sitemize bağışta bulanabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |  @hizmetten.com 

Hizmet'e Dair Ne Varsa...

Sitemizde, tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak ve sitemizin trafiği analiz etmek için çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanıyoruz. Tamam'a veya sitemizde bulunan herhangi bir içeriğe tıklayarak bu ve benzer çerezlerin/teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tamam Gizlilik Bildirimi

Privacy & Cookies Policy