Video

Kunut Duası (Çoğul Sigasıyla Okunuşu)

Hocaefendi tarafindan tavsiye edelen Kunut Duaları (Çoğul Sigasıyla Okunuşu)
Muhterem Hocamız, günümüzdeki bela ve musibetler sebebiyle, özellikle bütün insanlık için tehdit oluşturan Koronavirüsü Salgını münasebetiyle tekrar Kunût duası okumaya/okutmaya başladı.
Bildiğiniz üzere, “kunût”, sözlük itibarıyla “ibadet yapmak, itaat etmek, huşû üzere bulunmak, saygıyla ayakta durmak” demektir; vitir ve sabah namazlarında ayakta yapılan duaya da genel olarak “kunût” adı verilmektedir. Hocaefendi, daha önce de zaman zaman okunan Kᴜnut  ᴠᴇ Hacet dualarının yanı sıra, ülfet olmaması için, Kur’an-ı Kerim’de geçen ve Efendimiz’den rivayet edilen niyazların, ayrıca el-Kulûbu’d-Dâria’dan ̈ ̂̂ hazretlerinin “̈’-̂”, ̇ ̧̂̂ hazretlerinin “̈’-”ı ile “̈’-ı“ı ve ̇ ̂̂ hazretlerinin “̈̈’-̂”sı gibi duaların da çokça okunabileceğini söyledi. Namaz haricinde ve nafile namazlarda farklı farklı niyazlara yer verilebileceğini, uzun uzun yakarışlarda bulunmanın isabetli olacağını belirtti. Sabah ve akşam namazlarında ise, Hanefi mezhebince de okunmasına cevaz verilen bazı duaları seçerek, özellikle videoda yayınladığımız bu duaların okunmasını tavsiye etti. Dost ve arkadaşlarımız da akşam ve sabah namazlarının farzlarını kılarken, son rekâtta rükûdan doğrulup secdeye gitmeden önce bu duayı okuyup bütün insanlık için niyaz edebilirler.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu