Ey bu yerlerin hâkimi, senin bahtına düştük!

Yazar Hizmetten

Cemil Tokpınar

Elhamdülillâhi Rabbi’l- Âlemîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahîm, Ya Ferd, Hayy, Kayyûm, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddûs!

İsm-i A’zam’ın hakkına ve Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın şerefine, bizleri, ülkemizi ve İslâm âlemini içine düştüğümüz badirelerden, felâketlerden, mağlubiyetlerden, mahkûmiyetlerden kurtar ve sahil-i selâmete çıkar. Ümitlerimizi törpüleyen, aşkımızı ve şevkimizi örseleyen, sabrımızı zorlayan bu ifritten süreçten bir an önce çıkmamız için bizlere fereç ve mahreç, fetih ve nusret ihsan eyle. Bilhassa bu ağır imtihandan en ziyade zarar gören masumlara, mazlumlara, mahpuslara, kaçırılanlara, muhacirlere, zulme karşı saklananlara, işinden ve mesleğinden mahrum edilenlere, canını feda edenlere, malları gasp edilenlere, parçalanmış ailelere, terör ve savaşın hedefi olan müminlere yardım ve inayet eyle, rahmet ve mağfiret eyle, onları teşvik, teyit ve takviye eyle, himaye ve muhafaza eyle.

Ya Hayra’l-Mâkirîn! Ey hâinane ve zâlimane tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçiren ve tuzak kuranların en hayırlısı olan Allah’ım! Masumlara ve mazlumlara yönelik her türlü taarruz ve tuzağı boşa çıkar, onların hile ve tuzaklarını, kumpas ve komplolarını başlarına çal, kazdıkları kuyuya kendilerini düşür.

***

Allah’ım! Kur’an-ı Keriminde, “Ey iman edenler! Allah’ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin, ayaklarınızı kaydırmasın, sabit kılsın” (Muhammed: 7) buyuruyorsun. Elli yıldır senin dinine yardım eden, iman ve Kur’an hizmetini cihanın dört bir yanına yayan, senin ve Habibinin (s.a.v.) namını güneşin doğup battığı her yere ulaştırmak için ilim ve irfan müesseseleri açan, insanlığı ebedî hakikatlerle buluşturmak için akıl ve hayal ötesi formül ve yöntemlerle fedakârane ve cansiperane çırpınan, İslâmın güzellikleri olan barışı, kardeşliği, hoşgörüyü, paylaşmayı yaşayan ve öğreten bu beklentisiz ve hakka adanmış topluluğa sen de yardım ve inayet eyle, onları yad ve yaban ellere bırakma, şefkat ve merhametle her türlü şerden ve zarardan muhafaza eyle.

Ey Rabbimiz! Kur’an-ı Hakîmde, “Beni anın ki, ben de sizi anayım” (Bakara: 152) buyuruyorsun. Biz bu muhteşem vaadini, “Siz beni imanla, ibadetle, ilimle, zikirle, namazla, tesbihle, şükürle, tefekkürle, hizmetle anın ki, ben de sizi tevfik ve hidayetle, inayet ve himayetle anayım, sürpriz yardımlarda bulunayım, ekstra lütuf ve ikramlar vereyim, sıra dışı ihsanlara mazhar edeyim” şeklinde anladık ve seni tanıyıp ananların ve inanıp itaat edenlerin sayısını arttırmak için canımızı dişimize taktık. O kadar ki, hizmet yolunda koşturmaktan evinin yolunu unutanlar, ailesine ve vatanına hasret kalanlar, bu uğurda rahatını, huzurunu, canını, malını feda edenler oldu. Senin de bu hizmet kahramanlarını bugüne kadar rahmet ve inayetinle andığın gibi bugünden sonra da sürpriz ve ekstra inayetlerle anmanı rahmetinden ümit ediyor ve dört gözle bekliyoruz.

Hak ve hakikat yolunda dört yıldır maruz kaldığımız zulüm ve işkenceleri en iyi bilen Sensin. Kader plânında kendi hata ve kusurlarımız, eksik ve ihmallerimiz elbette var ve nicedir bunların itirafı, nefis muhasebesi, tevbe ve istiğfarı ile meşgulüz. Ancak dinlerini dünyaya satan bedbahtlar bizim hatalarımız için değil, dine hizmetimiz için zulmediyorlar.

O kadar ki, binlerce kardeşimiz hiçbir suç delili olmamasına rağmen hapsedildi. Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kadın, çocuk, yaşlı ve hasta cezaevlerinde acı çekiyor. Allah’ım, hapisteki kardeşlerimizi her türlü zulüm ve işkenceden, açlıktan, susuzluktan, havasızlıktan, sıcak ve soğuğun şiddetinden, ilaçsızlıktan muhafaza eyle, hapishanelerin kapılarını Fettah isminle aç, onları en kısa zamanda hürriyetlerine kavuştur, aileleriyle buluştur, anne babalarıyla, eşleriyle ve çocuklarıyla kardeş ve akrabalarıyla kucaklaştır. Medrese-i Yusufiyede dua, zikir ve ibadetle yücelen bu kardeşlerimizi oradan mezun ederken diploma olarak ellerine velayet beratlarını ver Allah’ım.

***

Allah’ım! İşlerinden ve mesleklerinden haksız bir şekilde atılan on binlerce kardeşimiz var. Biliyoruz ki, rızık endişesinden ziyade işlerini ve mesleklerini senin rızana hadim yapamamaktan dolayı aşırı derecede muzdaripler. Ancak mal canın yongasıdır. Aile ve akrabaları tarafından bile dışlanan ve yardım göremeyen bu kardeşlerimize hayırlı rızık kapıları aç, umulmadık bir şekilde helal rızıklar ihsan eyle, imkânı olan kardeşlerimizi de onlara yardımcı eyle.

Ey Güzeller Güzeli! Eşi, evladı, kardeşi veya ailesinden herhangi bir ferdi hapiste ya da işinden atılmış kardeşlerimize yardım ve inayet eyle. Onlara sabır ve tahammülle birlikte hayırlı kapılar aç, sürpriz bir şekilde rızıklandır. Ağlayışlarını gülmelere çevir, üzüntülerini sevinçlere dönüştür, olağanüstü lütuflarınla kalplerini ferahlandır.

Ey Rabbimiz! Eğer mahkemelere adalet ve hapishanelere şefkat ve anlayış hâkim olsa, belki de orayı bir uzlethane ve çilehane gibi görüp ilim ve ibadetle terakki etmek isteyen kardeşlerimiz olabilirdi. Ancak henüz suçu ve cezası ispatlanmamış nice masumlara zulmedildiği için birçok kardeşimiz gizlenmeyi tercih ediyor. Normal bir hapishanenin mahrumiyetinden bin derece daha sıkıcı, huzursuz ve sıkıntılı bu hallere mecbur olan kardeşlerimize yardım eyle, onları zalimlerin zulmünden muhafaza eyle. Onları, “Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak, öylesine çepeçevre sardık ki, onlar artık hiç göremez” (Yasin:9) meâlindeki ayetin sırrına mazhar eyle.

Ya Rabbi! Senelerdir çalışıp çırpınarak elde ettikleri helal malları, mülkleri, fabrikaları gasp edilen kardeşlerimiz var. Bu zulümleri sabır ve tevekkülle karşılayıp “Rabbimiz daha hayırlısını ihsan eder” diyen bu yiğitlerin kaybettiklerini Allah yolunda verilen sadaka olarak kabul eyle, onların kayıplarını kat kat ihsan ederek telafi eyle.

***

Allah’ım, bu ifritten sürece akıl ve kalp sağlığı tahammül edemeyerek başta depresyon olmak üzere farklı psikolojik sıkıntılar yaşayan canlarımız var. Onların çektikleri acılara mukabil dünyada sağlık ve huzurla, ahirette Cennetle mükâfatlandır ve en kısa zamanda Şafi isminle şifayab eyle.

Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! Bu zulüm döneminde gerek ülkemizde gerekse yurt dışında birçok insan zorbaca kaçırıldı. Ya Rabbi, onları her türlü zulüm ve işkenceden muhafaza eyle, en kısa zamanda ailelerine kavuştur.

Türlü hile ve tuzaklarla öldürülen, hapishanede tedavisiz bırakılan, kötü şartlara dayanamayan, kaza süsü verilerek ya da işkence yapılarak öldürülen, zulümden kaçarken canından olan kahramanlar var; onlara şehadet makamı ihsan eyle. Geride kalan ailelerine sabır ve tahammül lütfeyle, acılarını hafiflet, kalplerini serinlet, rüya ve yakazalarla müjdeleyerek onları teselli eyle.

Rabbim, herkesin çektiği aynı değil. Kiminin derdi kiminin derdinden çok daha fazla veya bazıları daha zayıf, daha kırılgan belki de daha tahammülsüz olabiliyor. İşinden atılan, aile ve akraba çevresi tarafından dışlanan, başka rızık kapısı bulamayan, eşi hapiste olan, eziyetlere daha fazla dayanamayan veya bilmediğimiz başka acılara maruz bazı kardeşlerimizin intihar ettiği haberleri yüreğimizi yakıyor. Allah’ım, biliyoruz ki intihar büyük günahtır, ancak Senin sonsuz rahmetinden istirham ediyoruz ki, bu kardeşlerimize intihar günahı yazma, ne olur “bu yükü taşıyamadılar veya ıztırapları cinnet seviyesine ulaştı” nazarıyla muamele buyur, af ve ihsanına mazhar eyle.

***

Allah’ım! Bu süreçte zalimin zulmüne fırsat vermemek için malını, mülkünü, çevresini, konumunu, ülkesini terk edip bir bilinmezler yumağına doğru hicret eden ve her şeye sıfırdan başlamayı göze alan kahramanlar var. Dünyanın dört bir yanına dağılan bu kardeşlerimize yardım eyle, onlara kendi değerlerini koruyarak bulundukları yere uyum sağlama konusunda inayet eyle, dil öğrenme, iş ve meslek sahibi olma, eğitim görme, çevre edinme ve hepsinden önemlisi hizmette istihdam konusunda lütuf ve ikramlarda bulun, isimlerini Mekke muhacirlerinin yanına yaz.

Ve bütün bu mağdurların, masumların, mazlumların ve bize emanetleri olan ailelerinin yardımına koşan, adeta günümüzde Medine ensarlarının yanına ismini yazdırmak için birbiriyle yarışan, himmette, hizmette, muavenette destan yazan kardeşlerimize de hayırlı bol kazançlar ihsan eyle, onları verdiklerinin binlerce katıyla mükâfatlandır. “Gün bu gündür, dem bu demdir, bu fırsat bir daha ele geçmez” düşüncesiyle hayırda yarışan bu kahramanları ve tüm mazlumları da sahabe efendilerimize arkadaş eyle.

Ya Rabbi, biliyoruz ki imtihandan kaçılmaz, imtihanlar seçilmez, imtihanlar yarıştırılmaz ve hepsi Senin takdirinledir. Senden hayır ve ihsan bekliyoruz. Bir hadis-i kudsîde, “Kim Benim velî bir kuluma düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim” buyurdun. Senin veraset-i nübüvvet sırrıyla serfiraz ve velayet-i kübra makamındaki kuluna ve çevresindeki binlerce veliye düşmanlık ediliyor. İman ve Kur’an hizmetini türlü iftiralarla engelleyip, imana aç sineleri bundan mahrum ettikleri için onlara harp ilan edeceğin günü hasretle, ümitle bekliyoruz.

Farklı şekillerde acı çeken bütün mazlumların kalplerine sekine, huzur, itminan ve emniyet ihsan eyle Allah’ım! Âmin.

Duanın pdf halini linkten indirebilirsiniz.

Diğer Yazılar

“Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül”

 

M.Fethullah Gülen

Bu Sesi Herkes Duysun Diyorsanız

Destek Olun, Hizmet Olsun!

PATREON üzerinden sitemize bağışta bulanabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |  @hizmetten.com 

Hizmet'e Dair Ne Varsa...

Sitemizde, tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak ve sitemizin trafiği analiz etmek için çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanıyoruz. Tamam'a veya sitemizde bulunan herhangi bir içeriğe tıklayarak bu ve benzer çerezlerin/teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tamam Gizlilik Bildirimi

Privacy & Cookies Policy