Yazarlar

En şerefli varlık olan insan, nasıl bir temizliğe sahip olmalı? | Zekeriya Çiçek

Bunun cevabını sünnetiyle insanlığa öğreten insanlığın en yücesi olan ve her yönüyle tam bir nezafet abidesi olan Efendiler Efendisi(sav)’den öğrenelim. O her türlü temizliğe çok önem verirdi. Bununla ilgili şu Hadis-i Şerifleri hatırlayalım:

Birincisi: Temizlik imanın yarısıdır.

İkincisi: Nezafet, temizlik imandandır.

Üçüncüsü: Nezafete fazlasıyla önem veriniz. Allah İslam dinini nezafet üzerine bina etmiştir. Cennete ancak nezafeti olanlar girecektir.

“Mübarek vücutlarının çok güzel bir rayihası (kokusu) vardı. Bu hoş rayiha, yaratılıştan gelmişti. Bununla beraber hoş koku da kullanırdı. Dünyada O’na sevdirilen üç şeyden biri de güzel kokulardı. Dişlerini sürekli misvaklardı. Hatta ümmetine neredeyse misvak kullanmayı zorunlu kılacaktı. Hem hijyen hem de nezafet birbirini tamamlayıcı unsurlardır. Bu durum Efendimizin (sav) sünnetinde saklı hikmetlerdendir.

Kafaların, değişik muzahrafattan, türlü türlü şüphelerden, sapık fikirlerden temizliği de çok önemlidir. Sağlam bir itikada sahip olmak, sarsılmaz bir imana elde etmek ancak inandığı şeyleri iyi bilip anlamaya çalışma, inandıklarını pratik hayatta tatbik etmekle ve her türlü şek ve şüpheye karşı hazırlıklı olma sayesinde gerçekleşebilir. Bu sayede belki, Efendimiz(sav) için kullanılan ümmiyete, yani harici kirlerden, sapık düşüncelerden masun tutulmuş bir kalp ve kafaya sahip olunabilir. Eskiler pek çok mevzuda önce önce temizlik sonra süsleme olur der. Yeni bir eve gireceksen önce süpür, temizle sonra gir, yerleş ve süsle.

Eğer namaza gireceksen, önce kalbini kafanı, başka düşüncelerden arındır, namaza konsantre ol, sonra kıraatindeki güzellikle, huşun ve cezben ile onu süsle.

Eğer insanların kalbine gireceksen, önce senin veya değerlerinin hakkında var olabilecek kötü düşünceleri izale et, sonra lüzumlu bilgilerle onun kalbini kafasını süsle.” (Pırlanta Seri)

Hizmetten | Zekeriya Çiçek

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu