Aktüel

Bayrâm o bayrâm ola | Alvarlı Efe Hazretleri

Bayrâm o bayrâm ola

Cân bula cânânını
Bayrâm o bayrâm ola
Kul bula sultânını
Bayrâm o bayrâm ola
 
Hüzn ü keder def’ ola
Dilde hicâb ref’ ola
Cümle günâh af ola
Bayrâm o bayrâm ola
 
Mevlâ bizi afv ede
Gör ne güzel ‘ıyd ola
Cürm ü hatâlar gide 
Bayrâm o bayrâm ola
 
Feyz-i mehabbet-i Hakk
Nur-i hidâyet siyâk
Cennet-i a’lâ durak 
Bayrâm o bayrâm ola
 
Hakk’ı seven merd-i şîr
Kalbi olur müstenîr 
Allah ola destigîr 
Bayrâm o bayrâm ola
El tuta kitâbını
Dil tuta hitâbını
Cân tuta şitâbını
Bayrâm o bayrâm ola
 
Mevlâ’yı cândan seven 
Rızâ-yı Hakk’a eren 
Lutf-i Hudâ’ya güven 
Bayrâm o bayrâm ola
 
Hakk’ı seven dil ü cân 
Aşkı eden heyecân 
Feth ola bâb-ı cinân 
Bayrâm o bayrâm ola
Ganîler ede kerem 
Ref’ ola derd-i verem 
Sahî ola muhterem 
Bayrâm o bayrâm ola
 
Nûr-i hidayet dola 
Dilde hidâyet bula 
Nâsırın Allah ola 
Bayrâm o bayrâm ola
 
Tevhîd ede zevk ile
Hakk’ı seve şevk ile
Tasdîk inerse dile
Bayrâm o bayrâm ola
 
Dildeki Rahmân ola
Derdlere dermân ola
Âzâde fermân ola
Bayrâm o bayrâm ola
Lutfî’ye lutf u kerem 
Dâhil-i bâb-ı harem 
Dâima Allah direm 
Bayrâm o bayrâm ola
Alvarlı Efe Muhammed Lutfî
Kuddise Sırruh

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu