Aktüel

Her Fen O’ndan Bahsediyor | Risale-i Nur

Risale-i Nur’un çok yerlerinde izahı ve kat’î hadsiz hüccetleri bulunan iman-ı billâh rüknünün binler küllî bürhanlarından birtek bürhana kısaca bir işarettir.
Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. “Bize Hâlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar” dediler.

Ben dedim:

Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz.

Nasıl ki mükemmel bir eczane – ki, her kavanozda harika ve hassas mizanlarla, ölçeklerle alınmış hayattar macunlar ve ilaçlar var,- şüphesiz gayet maharetli ve kimyager bir eczacıyı gösterir. Öyle de küre-i arz eczanesinde bulunan dört yüz bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki canlı macunlar ve ilaçlar, bu çarşıdaki eczaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyükse, o nispette küre-i arzın büyük eczanesinin eczacısı olan Hâkim-i Zülcelâlı hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır.

Nasıl ki, gayet mükemmel binbir çeşit erzak etrafından celp edilip, içinde muntazam istif edilerek hazırlanmış depo, iaşe ambarı ve dükkân, şüphesiz bir fevkalade iaşe ve erzak sahibini ve memurunu bildirir. Öyle de, bir senede yirmi dört bin senelik bir dairede muntazam seyahat eden ve yüz binlerce olmakla beraber ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan, seyahatiyle mevsimlere uğrayıp, bahan bir büyük vagon gibi, binler ayrı taamlarla doldurarak kışta erzakı tükenen biçare canlılara getiren ve küre-i arz denilen bu ilahi iaşe ambarı, binbir çeşit cihazları, malları ve konser- ve paketleri taşıyan bu depo ve ilahi dükkân, ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise, o katiyette ve o derece küre-i arz deposunun Sahibini, İdarecisini bildirir, tanıttırır.

Nasıl bir harika fabrika -ki, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor- şüphesiz, bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de, küre-i arz denilen yüz binler başlı, her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu ilgili seyyar makine ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derece, küre-i arzın Ustasını ve Sahibini bildirir, tanıttırır.

Her Fen O'ndan Bahsediyor | Risale-i Nur 2

Kaynak:Risale-i Nur | Şualar-6.Mesele

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu