Yazarlar

Niçin hizmet etmeliyiz? | İsmet Macit-Halil Şimşek

 (Not:Merhum Halil Şimşek Ağabey her Perşembe günü buradan bizlere sesleniyordu. Yazarımız İsmet Macit , onun köşesinde, onun daha önce söylediklerini sizler için derledi.)

NİÇİN HİZMET ETMELİYİZ?

Rahmetli Halil Şimşek Hoca’nın ders notlarından derlenmiştir…

Hizmet adına, bin bir türlü imkânlar içinde yüzüyoruz. Bu Hizmet’in, bizden önce geçen çilekeş temsilcileri, bizim sahip olduğumuz imkân ve fırsatlara sahip olsalardı, herhalde 25 yıllık işi 10 yıla sığdırabilirlerdi.

Biz ücretimizi almışız, hizmet gibi çok şerefli bir vazifeyi yapmak zorundayız.

 • Her şeyden önce, biz kuluz ve kulluğun hakkını yerine getirmek için de hizmet etmek mecbûriyetindeyiz. Hizmet de kulluk gibi ölünceye kadardır. Oluncaya kadar değ
 • Emr-i bi’l-ma’rûf, ve nehy-i ani’l-münker, günümüzde her zamankinden daha çok zimmetimize terettüp eden bir farz-ı ayndır.
 • Bize kadar kusursuz gelen bu hizmeti, bizden sonrakilere aynı şekilde kusursuz, ârızasız ve noksansız intikal ettirmek sorumluluğu altındayız. Arkamızdan lanet değil, dua etsinler.
 • Bu yol, başta Allah Rasûlü (sav) olmak üzere, bütün selef-i sâlihînin yoludur ve bu yolda yürümek bizim için bir vecîbedir. Üstadın başlattığı hizmet de çağa uygun bir yoldur. (KZT2 /283)
 • İnsan olduğumuz için: İnsan, yaratılışı gereği başkasının derdiyle müteellimdir. İnsan kardeşlerimize yardım etmeliyiz. (Hz. Ali)
 • Mazhar olduğumuz nimetlere nimetin cinsinden şükürle mukabelede bulunmak da, hizmet etmeyi gerektirmektedir.Böyle bir cemaata, güzel arkadaşlara şahs-ı maneviyeye mensup olduğumuz için hizmet etmeliyiz. Her şeyin şükrü kendi cinsindendir.

HIZMET İNSANI

Bediüzzaman, Allah’ın büyük davasına sahip çıkma gayretine Hizmet-i İmaniye ve Kur’aniye demiştir. Ona göre Hizmet insanının vasıfları şunlardır:

 • Vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk’ın vazifesine karışmamak..
 • Benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehirden kaçar gibi kaçmak.. Hıllet, haliliye, uhuvvet ve tefani düsturlarını göz ardı etmemek..
 • Önce kendi imanı kurtarmak ve tahkiki hale getirmek..
 • Sonra başkalarının imanının kurtulmasına çalışmak…
 • Nazikane ve kavl-i leyyin ile muamelede bulunmak..
 • Bu zamandaki hayat şartlarına ve insanların ahval-i ruhiyelerine göre en selametli, en kısa ve en umumi bir cadde-i Kur’aniye açmak..
 • Zihinlerde bir iz bırakmamak için, sair ulemaya muhalif olarak, muarızların şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap vermek ki, daha vehim ve vesveseye yer bırakmamak..
 • Azami ihlası kazanmaya çalışmak..
 • Mübareze etmemek ve yalnızca iman ve Kur’an hizmetiyle meşgul olmaktır.

 

Hizmette misal olma mevkiinde bulunanlar, her şeyleriyle “hizmet insanı” olmak zorundadırlar.  Bunlar gece-gündüz durmadan koşturmalı, hatta onları kimse uyurken görmemeli. Kabilse günde 3 saat uyku bir iki saat diğer ihtiyaçlar, bunun dışında hep hizmet etmelidirler. Evet onlar, ancak bu şekilde etraflarına numune olabilirler. Bu ölçüde hizmete kendini adamış bir insan, zaman zaman evinin yolunu unutur zannediyorum. Ayrıca, hizmet insanı, kendisini davasından alıkoyacak her şeyi elinin tersiyle itmesini bilmelidir.

Hocaefendi Ölçü veya Yoldaki Işıklar yazısında Hizmet İnsanı’nın özelliklerini şöyle sayıyor:

 • Hizmet insanı, gönül verdiği dâvâ uğrunda kandan-irinden deryaları geçip gitmeye azimli ve kararlı..
 • varıp hedefine ulaştığında da her şeyi sahibine verecek kadar olgun ve Yüce Yaratıcı’ya karşı edepli ve saygılı..
 • Hizmet adına her ses ve soluğu zikir ve tespih, her ferdi mübeccel ve aziz bilip, muvaffakiyetlerinden ötürü alkışlayacağı kimseleri de, putlaştırmayacak kadar Rabb’in iradesine inanmış ve dengeli..
 • Hizmet insanı ortada kalmış herhangi bir iş için herkesten evvel kendini mes’ûl ve vazifeli addedip, hakkı tutup kaldırmada, yardıma koşan herkese karşı hürmetkâr ve insaflı..
 • Hizmet insanı müesseseleri yıkılıp plânları bozulduğu ve birliği dağılıp kuvvetleri târumâr olduğunda fevkalâde inançlı ve ümitli; yeniden kanatlanıp zirvelerde pervaz ettiği zaman da mütevâzi ve müsamahalı..
 • Hizmet insanı bu yolun sarp ve yokuş olduğunu baştan kabul edecek kadar rasyonel ve basiretli..
 • Hizmet insanı önünü kesen cehennemden çukurlar dahi olsa, geçilebileceğine inanmış ve himmetli..
 • Hizmet insanı uğruna baş koyduğu dâvânın kara sevdalısı olarak, cânı-cânânı feda edecek kadar vefalı ve geçtiği bu şeylerin hiçbirini bir daha hatırına getirmeyecek kadar da gönül eri ve hasbî…

Rabbim şu Hizmet nimetinin şükrünü hakkıyla ifa edenlerden eylesin!…

Hizmetten | Halil Şimşek

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu