Yazarlar

Israrla Tövbe ve Yine Dua | Mithat Tayyar

Kadir gecesine ulaşırsam nasıl dua edeyim diye soran Aişe validemize, Allah Resulü: “Allah’ım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet. (Allahümme, inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fü annî)” diye dua etmesini buyurmuş. Bu hadisteki dua talebini ele alırsak, yapmamız gereken en önemli şeyin “Tövbe” olduğu görülür. Peki nedir Tövbe?

Geri dönmek, dönüş yapmak anlamına gelen tövbe, dinde Allah’ın hoşuna gitmeyen rızasının olmadığı yollardan, O’nun sevdiği ve övdüğü yollara dönüş yapmak anlamına gelir. Günahlara yelken açmış birisi tövbe ile tam bir U dönüsü yaparak hakka doğru ilerler. Kulun ilerlemesi ile Allah’ın ona karşılık vermesini şu kutsi hadis ne kadar güzel açıklar: “Azîz ve celîl olan Allah: ‘Ben merhamet ve şefkat açısından kulum beni nasıl düşünüp algılıyorsa öyleyim. O beni nerede hatırlayıp anarsa ben oradayım. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım, bir arşın yaklaşana bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim.” buyurdu. Ve yine Allah Resulü: “Allah Teâlâ’nın mümin kulunun tövbesi karşısında duyduğu sevinci tasvir ederken, anlatılan şu kişinin sevincinden çok daha fazla olduğunu söyler: Bir adam tek başına tehlikeli bir yolda yiyeceğini ve içeceğini taşıyan bineğiyle yolculuk yapmaktadır. Bir yerde durup dinlenirken kısa bir süre uyur. Uyanınca bineğinin ortadan kaybolduğunu görür. Uzun zaman arasa da bulamaz. Bu sırada aşırı derecede bunalmış ve susamıştır. Nihayet, ‘Dinlendiğim yere gideyim de orada öleyim’ der. Bu yerde kısa bir ara uykuya dalıp uyanınca bineğini karşısında görür. O kadar sevinir ki, ‘Allahım! Sen benim Rabbim, ben de senin kulunum’ diyecek yerde, ‘Sen benim kulum, ben de senin Rabbinim!’ der.” (Müsned, I, 383; II, 534-535)

Evet her insan günah işleyebilir. Çünkü o iyilik ve kötülüğe kabiliyetli olarak yaratılmıştır. Fakat o tövbeyle şeytanın yolundan sıyrılmış olur. Tövbe imanın bir işaretidir. bezm-i elestte, Allah’a verilen sözün hatırlanması ve yapılan ahdin tazelenmesidir; Kur’an’da işaret edildiği gibi “Kendisini maddi ve manevi kirlerden arındıran kurtuluşa erer. Onu günahlarla örten de ziyana uğrar. (eş-Şems 91/9-10) Tövbe kişinin nefsini kirlerden arındırma çabasıdır.

 

Kul, ya tövbe etmezse ne olur?

“Mümin kul günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer pişman olarak bağışlanmasını dilerse nokta silinip kalbi cilâlanır. Günah işlemeye devam ederse siyahlık kalbini sarar. Cenâb-ı Hakk’ın, ‘Onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini kirletmiştir’ şeklindeki beyanında (el-Mutaffifîn 83/14) yer alan kir ve pas bundan ibarettir” (Müsned, II, 297; Tirmizî, “Tefsîr”, 83/1).

Israrla Tövbe ve Yine Dua | Mithat Tayyar 1

Mümin, işlediği küçük bir günahı bile tepesinde dikilip üzerine düşeceğinden korktuğu bir dağ gibi görür. Buna karşılık günahı kanıksamış kimse onu burnunun üzerinden geçen sinek gibi kabul eder (Buhârî, “Daʿavât”, 4). Aslında küçük günahlar büyük günahlar için birer basamaktır. Resûlullah Hz. Âişe’ye hitaben şöyle demiştir: “Küçümsenen yanlış davranışlardan uzak durmaya bak, zira Allah bu tür davranışların da hesabını soracaktır” (Müsned, V, 331; İbn Mâce, “Zühd”, 29).

Küçük günahlar âmir konumda bulunan veya başkalarına örnek olacak bir mevkide yer alan kimselerce işlendiği takdirde büyük günah durumuna geçer. Öte yandan bir hadiste de vurgulandığı üzere (Buhârî, “Edeb”, 60; Müslim, “Zühd”, 52) günahın açıkça işlenmesi bağışlanmasının önünde ayrı bir engel teşkil eder. Bu sebeple kul kimsenin bilmediği günahlarını “Allah’ın bildiğini kuldan mı saklayacağım.” gibi saçma bir şekilde ulu orta söylememelidir.

Sonuç olarak, tövbe eden kişi günahı hiç işlememiş gibidir. Tövbesini bir daha günaha dönmeme azmiyle yapmalı, varsa kul haklarını gidermeye çalışmalı ve kalan hayatında elinden geldiğince hak yolunda olmalıdır.

Mithat Tayyar

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu