Kaynak bir eser: Düşünce ve aksiyon arasında Fethullah Gülen’in entelektüel biyografisi

Yazar Editör

Amerika’nın en prestijli üniversitelerinden Georgetown’da öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Ori Z Soltes’in kaleme aldığı, “Düşünce ve aksiyon arasında: Fethullah Gülen üzerine bir entelektüel biyografi” (Between Thought and Action: An Intellectual Biography of Fethullah Gülen) kitabı raflardaki yerini aldı.

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatı ve Hizmet Hareketi günümüz dünyasında önemli birer sosyal hakikat. Hadiselere ve dünya coğrafyasına insafla bakan birçok Batılı ilim adamı ve yazar, bu hakikatlere şahitliklerini kaleme almaya devam ediyor. Amerikalı yazar Prof. Dr. Ori Z Soltes’in imzasıyla çıkan kitap bu alanda literatüre eklenen son kaynak eserlerden biri oldu. Prof. Soltes, 292 sayfadan oluşan kitabında Hocaefendi’nin düşünce dünyasını şekillendiren manevi dinamikler ve bu dinamiklerin tarihi kökenleri üzerine odaklanıyor. Okuru adeta bir dinler tarihi yolculuğuna çıkartan yazar, enbiya-i azam’dan mistiklere, Rabiatül Adeviyye’den Hallac’a, İbn Arabi’den Mevlana’ya, Sokrates’ten Bediüzzaman’a uzanan geniş ve derin bir düşünce ve inanç yelpazesini resmederken Hocaefendi’yi bu yelpazenin bir hülasası olarak tablolaştırıyor.

Kitapta, Hocaefendi’nin hayat hikayesiyle birlikte Hizmet Hareketi’ne gönül vermiş ya da sempati besleyen yetmiş kadar kişiyle yapılan röportajlar da yer alıyor. Bu röportajlarda çok farklı arka planlara sahip gönüllülerin hangi saiklerle hayatlarını vakfettiklerini kendi anlatımlarından okumak ve Hizmet Hareketi’ni cazip kılan hususiyetleri görmek mümkün.

AKP rejiminin gerçekleştirdiği karalama kampanyası ve saldırılara da bir bölüm ayıran yazar, bu saldırıların ana sebebi olarak Hocaefendi’nin dünya görüşünün Erdoğan’ın egosantrik ve zulüm eksenli dünya görüşünün tam zıt kutbunda yer alması olarak değerlendiriyor.

Yeni çıkan kaynak eser ile ilgili Gazeteci Faruk Mercan da samanyoluhaber.com’da bir yazı kaleme aldı.

Faruk Mercan’ın yazısından bir bölüm şöyle…

Profesör Soltes’in, tarihe tanıklık sayılabilecek önemli tespitlerini şöyle sıralayabilirim: “Erdoğan’ın tersine Gülen’in Allah’a olan inancı sahici ve derindir. Gülen, bu dünya gemisi bazen fırtınalı denizlerde seyretse de sonunda doğruya demir atar, doğruluk her zaman Allah tarafından ödüllendirilir (ama bu dünyada, ama ahirette) demektedir… Erdoğan, devletin bütün imkanlarını kullandı, ama başarısız oldu, Hizmet Hareketi’ni tahrip edemediği gibi hareketin prensiplerine ve ruhuna zarar veremedi. Hareket, dünyanın her tarafına kök saldı ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için hizmetlerine devam ediyor.

“Gülen’in dindarlığı ne kadar sahici ve içe dönük ise Erdoğan’ın dindarlığı o kadar gösterişe ve halka yöneliktir, Müslüman değerlere aykırıdır… Gülen’in hayat tarzı ne kadar basit ve sade ise (istiğna düsturu), Erdoğan’ın bunun tam tersidir. Gülen, takipçilerine adanmışlık öğretisini salık verirken; Erdoğan dini siyasete alet ederek, dini değerleri sömürerek milyarlarca dolarlık bir servet biriktirdi, halkın parasıyla kendisine saraylar inşa etti.”

Blue Dome Press

292 sayfa

ISBN: 978-1-68206-031-5 – E-book: 978-1-68206-536-5

Between Thought and Action – Blue Dome Press

 

Diğer Yazılar

“Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül”

 

M.Fethullah Gülen

Bu Sesi Herkes Duysun Diyorsanız

Destek Olun, Hizmet Olsun!

PATREON üzerinden sitemize bağışta bulanabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |  @hizmetten.com 

Hizmet'e Dair Ne Varsa...