Yazarlar

İnsan simasında seyre dalmak | Zekeriya Çiçek

RABBİMİZİN FERD İSMİNİN TECELLİSİNİ İNSAN SİMASINDA SEYRE DALMAK

“İnsanın yüzünde… Belki insanın yüzü öyle bir birlik mührüdür ki, Âdem zamanından tâ kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün insanların her birinin siması, gözü, kulağı, ağzı gibi temel organları birbirine benzediği halde her birinde ayırt edici bir çok farklılıklar bulunur. İşte bu ayırt edici özellikler, insanın yüzündeki en büyük birlik mührüdür. İşte geçmiş ve gelecek insanların simalarındaki ayırt edici özellik bırakmayan bir sebep, bir tek insanın yüzündeki birlik mührünün oluşmasını sahiplenemez.”

         Evet, insanın yüzüne o mührü koyan Zat, elbette bütün fert fert tüm insanlarda Cenab-ı Hakkın (cc) kendisine has bakışında ve ilmi dairesindedir. Bu yüzdendir ki, insanın gözü, kulağı, ağzı gibi temel organlar birbirine benzediği halde, birer ayırt edici özellikle birbirinden ayrılır.

Nasıl ki o simada göz, kulak, gibi temel organların diğer tüm insan fertlerinde birbirine benzemesi, o insan türünün sanatkârının aynı ve bir olduğunu gösteren birlik mührüdür. Aynen bunun gibi, insanların haklarının korunması için diğer fertlerinden farklı olarak, o simalarda birbirine karışmaması ve birbirinden ayrılması için belli bir gayeye yönelik birçok ayırt edici özellik ile ayrılırlar. Bu durum o tek olan sanatkârın iradesini, ayırt ediciliğini ve iradesini göstermekle beraber, ayrı ve çok ince bir birlik mührüdür ki, bütün insanları, hayvanları, belki kâinatı yaratamayan bir zat, bir sebep, o mührü koyamaz.” (1. İşaret üçüncü sikke)

  Bu akıl terazisiyle ancak bu kadar ağırlık ancak tartılabilir

Simalardaki farklılığın kaynağı sonsuz bir güç ve iradeden başka ne olabilir. Aynı içeriğe sahip tüm simalarda göz, kulak, burun, diş, ten ve kaşlarla birlikte ayırt edici özellikleriyle birlikte gelmiş geçmiş tüm insanlarda farklı biçimde bulunması, akıl almaz bir kudret gerektirdiği asla unutulmamalıdır. Evinde beş altı çocuğu olan bir anne- baba o çocuklarının ismini bile defalarca karıştırdığı halde; kâinatta milyonlarca canlı türünün hiç birinin ihtiyacının unutulmadan münasip bir zamanda münasip bir biçimde önüne serilmesi ne muhteşem bir güç ve irade ile sağlandığı aşikârdır.

Hizmetten | Zekeriya Çiçek

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu