Hizmet Eğitim Normları – 7: Müspet Hareket Anlayışı

Yazar Orhan Keskin

Müspet Hareket” anlayışı Hizmet Hareketi’yle bütünleşmiş; eğitimcilerin ve rehber öğretmenlerin de bir hayat tarzı haline gelmiştir. İlk bakışta “Müspet Hareket”  hayat prensipleri olarak bir çok topluluğun ortak anlayışı gibi görünse de Said Nursi Hazretleri’nin ve Hocaefendi’nin nevi şahsına münhasır ele aldıkları bir karakteristik bakış açısı olarak karşımıza çıkar ki bu hizmet anlayışının temelini oluşturan hayata bakış anlayışı, formal ve informal alanlarda eğitimin temellerini oluşturur. Bu yaklaşımı kısaca şöyle ifade edebiliriz; olaylara yaklaşırken her zaman olumlu, yapıcı, çözümden yana davranmak, kötülükten uzak durmak ve yıkıcı olmamak anlamlarına gelen bu davranış tarzı, hizmet eğitimci ve öğretmenlerin adeta hayat felsefesi haline gelmiştir.

Hizmet eğitimcileri, bu temel hayat tarzını öğrencilerine pratik olarak kendi dünyalarında yaşayarak gösterir ve ayrıca gerek duydukça da detaylı bir şekilde anlatırlar. İşte bu hayat felsefesiyle yetişen gençler de her türlü kötülüklerden ve yıkıcılıktan  uzak, barışçı, kucaklayıcı, çözümcül ve yapıcı  bir yaklaşımı kendi hayatlarında da  uygulamaya çalışırlar.

Said Nursi Hazretleri “Müspet Hareketi” üç yönden ele alıyor;

“Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı ilâ­hiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır; vazife-i ilâhiyeye karışmamaktır. Biz­ler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.

  1. Müsbet hareket etmektir ki, yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın.
  2. Belki, daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrebde olursa olsun, medar-ı muhab­bet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek.
  3. Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise, ‘mesleğim haktır’ yahut ‘daha güzeldir’ diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini îma eden ‘hak yalnız benim mesleğimdir,’ veyahut ‘güzel benim meşrebimdir’ diyemez olan insaf düsturunu rehber et­mek.”

Fethullah Gülen Hocaefendi de özellikle “Müspet Hareketi” Hizmet Hareketi’nin olmazsa olmaz bir yaklaşımı olarak ele alır:

Büyük mücadelenin zaferiyle küçük mücadele meydanına çıkan kişi ‘müspet hareket’ düsturundan asla ayrılamaz. Ayrılmışsa büyük mücadeleden teçhizat ve eğitim eksikliğiyle gelmiş demektir. Malum, müspet hareket sadece kendi işine odaklanma, hep yapıcı olma, kötülükleri iyilikle savma, haksızlığa uğrasan bile asla haksızlık yapmama; başkalarını tenkit, ayıplarını ve kusurlarını ifşa, yıkıcı tavır ve davranış gibi kötü hasletlerden uzak durma; sürekli toplumun iyiliği ve ıslahı için çaba sarf etme, asayişi muhafaza, bozulan barış ve huzur ortamının yeniden ihya ve inşasına çalışma; hakkını iktisap veya istirdat ederken dahi hukuk dışına çıkmama; tahriklere ve provokasyonlara maruz kalsan bile kesinlikle bahsedilen üslup ve ahlakından taviz vermeme manalarına gelmektedir.

“Müspet Hareket” hayat tarzı, Hizmet Hareketi bünyesinde; yetişkinler, gençler ve çocuklarda adeta bir karakter haline gelmiştir ki buna en çarpıcı örnek 15 Temmuz darbe senaryosudur; bu süreçte camiaya o kadar insafsızca zulüm uygulansa da onlar olaylar karşısında “Müspet Hareketi” tercih etmiş ve asla şiddete yönelmemişlerdir.

“Müspet Hareket” Hizmet çalışmalarının genel bir düsturu olmakla beraber aynı zamanda “Neden Hizmet eğitim anlayışının da önemli bir normudur?” sorusuna şu cevabı verebiliriz: Eğitim, fertlerin bilgi, beceri ve değerlerini geliştirmek amacıyla yapılan öğretim faaliyetlerini ifade eder. Eğitim, bireylerin öğrenme sürecine katılarak bilgi edinmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini, düşünme becerilerini artırmalarını ve toplumsal değerlere uyumlu bireyler olmalarını sağlayan bir süreçtir. Eğitimle ilgili bu tanımda; fertlere iyi, doğru ve güzel davranışlar kazandırma sürecinde ”Müspet Hareket” kazandırma anlayışı, Hizmet eğitiminin olmazsa olmaz, önemli bir faktörü olarak öne çıkar.

YAZARIN TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ

Diğer Yazılar

“Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül”

 

M.Fethullah Gülen

Bu Sesi Herkes Duysun Diyorsanız

Destek Olun, Hizmet Olsun!

PATREON üzerinden sitemize bağışta bulanabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |  @hizmetten.com 

Hizmet'e Dair Ne Varsa...

Sitemizde, tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak ve sitemizin trafiği analiz etmek için çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanıyoruz. Tamam'a veya sitemizde bulunan herhangi bir içeriğe tıklayarak bu ve benzer çerezlerin/teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tamam Gizlilik Bildirimi

Privacy & Cookies Policy