Yazarlar

Her gölge ardındaki gerçeğin belgesidir

  “Gözler sanat eserlerini görüpte, kalp gözü Sanatkârını görmezse çok garip ve pek çirkin düşer. “(Mesnevî-i Nuriye sh: 210)

Gözler madde âlemini müşahede eder. Onun görebileceği şeyler onun kabiliyeti nispetindedir. Evet, gözlerimiz güzel, tatlı ve şirin bir çocuğun bedenini görür ama onu kıymetli kılan ruhunu asla göremez. Perde oyunundaki Hacivat ve Karagözü gölgelerini görür ama o cansız karton parçacığını hareket ettiren ve seslendiren maharetli sanatçıyı göremez.

Resim görünür, ama o resmi yapan ressamı resmin tüm inceliklerini gören gözler göremez. Ama o resim tüm çizgilerinde sanatkârının maharetini yansıtır.

Kâinatı tüm tarrakalarıyla seyreden bir çift göz, o fiillerin arkasındaki gerçek faili göremez. Gözlerde basar (görme) vardır ama basiret (görüntünün ötesini görebilme) yoktur. Basiret ise maddeye insan gözünün ve insan teknolojisinin görebildiği maddi boyutun çok ötesindeki boyutla bakmaktır. Yukarda verilen tüm misallerin dört tarafına kamera yerleştirsek te bizim gözlerimiz o iş gören asıl sanatkârı bize göstermez. Evet, cesedimizin neresinden bakarsak bakalım en şeffaf ve latif olan hayat hakikatinin kaynağını göremeyiz. Gözün görmesi basardır. Gerçek görüşe basiret denir. O da bir çift gözle değil içi imanla şereflenmiş tek bir yürekle mümkündür. Evet, eşyanın çehresinde Allah’ı (cc) görmek için iman basireti gerekir.

Nice kartal gözlü kâfir ve nice âmâ olan mümin vardır. Demek ki, mesele gözün görmesinden çok kalbin görmesidir. Unutulmamalıdır ki, inançtan yoksun kartal gözlü insanlar haşirde kör olarak hesaba çekilecek, imanlı âmâlar ise ışıl ışıl gözleriyle haşr olacaklardır.

Risale-i Nur ‘da geçen şu ifadeler ne kadar güzeldir:

“Bu kâinat­taki görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki, bu sürekli olarak değişen ve tazelenen kâinat, bütün mevcudatıyla aynadarlık dilleriyle o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder.”

Her gölge ardındaki gerçeğin belgesidir 2

Allah’ım, bizleri hem basarlı hem de basiretli eyle. Gözlerimizi ve gönüllerimizi hakikate aşina eyle. Mümin yaşayıp mümin ölmeye muvaffak eyle.

Hizmetten | Zekeriya Çiçek

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu