Yazarlar

Hayvanlardan Darvin’e mesaj var | Zekeriya Çiçek

 

Hayvanların elbiselerinin, savunma sistemlerinin, şekillerinin, beslenme biçimlerinin farklılığı ( kirpinin dikenli örtüsü, asanın pençesi, yılanın zehiri gibi)

Tüm sistemlerinin birbiriyle bütünlük içinde faaliyet yapabilmesi (Sinirlerle, kaslar; kaslarla iskeletin bütünlük içerisinde faaliyet göstermeleri)

Tüm hayvanların beslendikleri gıdalarının kendi yapılarına uygun biçimde olması (kuşun dane veya etçil beslenmesiyle bağlantılı olarak gagasının farklılık göstermesi gibi)

Yukarıdaki örnekler milyonlarca canlı türü için ayı ayrı açıklanabilir.

Tabiattaki ekolojik dengenin kurulmasındaki etkileri düşünüldüğünde her şeyi ile bu kadar mükemmel ve karmaşık haldeki hayvanlar âleminin doğal seleksiyonla meydana gelmesini açıklamaya çalışmak akıllıca bir iş değildir.

          Embriyoloji yumurtadan hakikati çıkarıyor.

           Karmaşık bir organ olan göz ani olarak nasıl oluşmuştur?

Bu milyonlarca canlıdaki birçok organdan sadece birisi olan ve mekanizması çalışması tüm hayvanlarda aynı olan bir çift gözün oluşumundaki embriyonik indüksiyon gerçeğinde birçok sistemin birlikte görev alması düşünüldüğünde evrim fikrinin ilmi gerçeklerden uzak, kocaman bir yalan olduğu anlaşılır.

           Paleontoloji ile ilgili suçüstü        

          Canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerini açıklamada kullanılacak ara fosil formları henüz bulunamamıştır. Tabi monte yapılarak bilim kurgusu ayarlanmış olan ve daha önce saklandığı yerden bir ümit olarak çıkarılan yalancı kukla fosiller hariç.

           Morfoloji, Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili gerçeklere “Merhaba”

          Ve sudan karaya geçiş hikâyesi:

Evrim düşüncesi hayatın kaynağını ve mahiyetini bilimsel dayanaklardan yoksun bir şekilde soyut bir hipoteze dayandırmakla kalmayıp bir de hayatın doğrudan su içerisinde başladığını ve zamanla da canlıların sudan karaya çıktığını savunur.

Suda yaşamaya uyum sağlamış canlı türlerinin karaya çıkmasının bir bedeli olmalı!

Bunları sıralayacak olursak:

1.Vücut ağır olduğu halde su içerisindeki taşınması oldukça kolaydır. Hâlbuki karaya geçen bir canlıda bir kısım değişikliklerin meydana gelmesi gerekiyor. Örnek: iskelet ve eklemlerde farklılaşma

2.Suyun kullanımı ve korunması için özel bir mekanizma gerekiyor. Tamamen su içerisinde yaşayan bir canlı türünün birden kara hayatına çıkması için gerek suyun kullanım maksadı gerekse vücutta depolanma mekanizmasının değiştirilmesi gerekir.

3.Azotlu atıkların atılma zorluğu çok önemli bir problem. Daha önce tamamen su içerisinde bol suyla attıkları amonyağın öncelikle üreye dönüştürülmesi böylece daha az su kaybettirecek bir mekanizmayı kazanmaları gerekir. Boşaltım organlarında kara yaşamına uyacak şekilde bir dönüşüm olmalı.

  1. Vücut ısısının korunması için deri, kürk, tüyler ve deri altında yağ tabakasının meydana gelmesi gerekiyor.
  2. Daha önce solungaçlarıyla suda çözünen oksijeni kullanabilen bir su canlısında, karaya çıkmanın bedeli olarak atmosfer oksijeni kullanabilecek bir mekanizmayı kazanması yani akciğer, trake gibi özel organlara sahip olması gerekir.

 

           Gökyüzünde uçabilmek için ne tür farklılaşmalar gereklidir?

          

          Her canlının yaşayacağı ortama uygun biçimde özelliklere sahip olmasına mutlaka bilimsel dayanak aranması yanlıştır. Zira her bir canlı kendisine has mahiyetiyle yaratılmıştır.

Yarasa memeli de olsa uçabilme yeteneği verilmiştir. Balina memeli olduğu halde yüzme yeteneği verilmiştir. Fare ise memeli olduğu halde ne kanat ne de yüzgeç veya solungaç sahibi olmayıp koşabilmesi için ayaklar verilmiştir. Yarasa, fare ve balina birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu gibi, ortak bir özelliğe sahiptir. Sanatları mükemmeldir bu yüzdendir ki sanatkârları da aynıdır. Her bir tür kendi özellikleriyle kendileri için takdir edilen habitatlarda yaşamalarına uygun özelliklerde yaratılmışlardır.

Hizmetten | Zekeriya Çiçek

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu