Haber

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Yeni kitabı çıktı

M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 1980 öncesi vaizlik döneminde cami kürsülerinde yaptığı Zekât konulu sohbetleri bir araya getirilerek kitaplaştırıldı.

Süreyya Yayınlarından çıkan kitap, “Sosyal Adaletin Temel Unsuru: Zekât” ismini taşıyor. İbadet Hayatımız serisinin üçüncüsü olarak yayınlanan eser, Hocaefendi’nin 24 Kasım 1978-16 Şubat 1979 tarihleri arasında yapmış olduğu zekât vaazlarını (8 adet) esas almakla birlikte yine değişik tarihlerde zekatla ilgili dile getirdiği görüş ve açıklamalarına da yer veriyor.
Asli bir ibadet olarak Zekat
Bilindiği üzere zekât, İslam dininin en önemli ibadetlerinden birisidir. Kur’an-ı Kerim’de mü’minlere farz kılınan namaz anlatılırken hemen peşi sıra da zekât yükümlülüğünden bahsedilir. Pek çok ayette zekât verme, takva ve ihsan sahibi mü’minlerin en önemli özellikleri arasında zikredilir.
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Yeni kitabı çıktı 2
Peygamber Efendimiz de zekat vermeyi İslam’ın beş şartından birisi olarak saymıştır. İbn Ömer’den rivayet edilen bir hadiste “İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak.” buyrulurken başka bir hadislerinde zekat, Cennet’e götürecek ameller arasında sayılmıştır.
Hocaefendi, hadislerde İslam’ın köprüsü olarak ifade edilen zekatın hem veren hem de alan açısından pek çok faydasının olduğuna işaret eder. Ona göre zekat, insanın fıtratında olan pek çok hastalığın tedavisinde çok önemli görevler üstlenmektedir. Zekat sayesinde insan verici olmaya alışırken nefsini de cimrilik hastalığından, tul-i emel arzusundan ve maddenin esiri olmaktan kurtarır.
Bu açıdan Hocaefendi’nin, İslam’ın beş esasından birisi olan zekâta iktisadi manasının çok ötesinde anlamlar yüklediği söylenebilir. Zekatı sağlıklı bir toplum inşasının en önemli unsurlarından biri olarak değerlendiren Hocaefendi, onun, toplumda dayanışma, birlik ve adalet duygusunun kök salmasına vesile olacağını ifade etmektedir.
 
Birlik ve dayanışma ruhu kazanmış bir toplum inşasında Zekat
 
Kitap boyunca göze çarpan diğer bir şey de, iktisadi açıdan refaha ermiş bir toplumdan ziyade, zekât sayesinde birlik ve dayanışma ruhu kazanmış bir toplum inşasının öncelenmesi gerektiğidir. Günümüzdeki yardım müesseseleri insanları daha müreffeh kılmayı hedeflerken İslam’ın zekat ve çeşitli yardım sistemleri daha faziletli bir insan ve toplum modeli inşa etmeyi hedefler. İnsanların birbirlerinin mutluluk ve acısını hissettikleri, birbirlerine karşı mürüvvet ve saygı duyguları besledikleri, kin ve nefretin önünün alındığı bir insan ve toplum modeli. Bu açıdan zekat müessesi, insanın tükettiği nispette mutlu olacağı anlayışı üzerine kurulan günümüz toplum yapısına bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.
Hocaefendi’nin zekâtla ilgili görüşlerinde dikkati çeken bir diğer nokta da; insanın dünya ve ahiret mutluluğunun temininde oynadığı roldür. İnsan namazla kalb ve ruhun derece-i hayatına yükselerek bir nevi miraç yaşarken zekatla da maneviyata açılmakta, fani alemde maddi bir varlık olan malına ebediyet kazandırmakta, bir nevi maneviyatın ve ebediyetin hazzına ermektedir.
Zekat ibadetinin fert ve toplum hayatında oynadığı rolleri başlıklar halinde zikreden Hocaefendi son olarak da zekatla ilgili fıkhi konularak değinir. Kısaca ifade etmek gerekirse, Muhterem Müellif’in Sosyal Adaletin Temel Unsuru: Zekat ismini taşıyan eseri bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde müminin dünyaya bakışı, emek-sermaye dengesi gibi konulara yer verirken birinci bölümde verme ahlakı, ikinci bölümde sosyal bir müessese olarak zekat, üçüncü bölümde zekatla gelen maslahatlar, dördüncü bölümde zekatın farz olmasının şartları ve zekat miktarları, beşinci bölümde ise zekat organizasyonundan bahsedilmektedir.
Avrupa ve Amerika’da aynı anda satışa sunulan kitap aynı zamanda digital mağazalardan e-kitap olarak satın alınabilir.
Avrupa’dan satın almak için: www.kitapdunyasi.eu
Amerika’dan satın almak için: www.antstores.com
E-kitap için:

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu