Dabbetül Arz, Korona mı? | Mithat Tayyar

Yazar Mizan

Dünya’da herkesi meşgul eden Corona hakkında herkes birseyler yazıp çiziyor. Kimisi
fazla abartılduğını söylerken, diger bir kısım da Corona’nin dabbetül arz olduğunu savunuyor. Corona, dabbetül arz olabilir mi?
Dabbetül arz nedir?
Kuran’da ve hadislerde geçen dabbetül arz kelimesi, yerde debelenen, ayakları üzerinde yürüyen canlı demektir.1 Bu, mikro organizmalardan en büyük varlıklara kadar, eskilerin dinazorları, daha sonraların mamutları, filleri ve gergedanları; bütün bu varlıkların hepsi, bu umumî hükmün altına girer. Ama, bir de bizim şu anda bilmediğiniz şeyler vardır ki, Allah murat buyurduğu zaman, ileride, değişik türleriyle onlar da yaratılacaktır. Mikro organizma türüyle CORONA da onlardan olabilir. Hatta bunlar canlı varlık olmayıp başka tür varlıklar da olabilir…
Kuran’da, kıyametten önce çıkacağı ve insanlarla konusacağı haber verilen bu canlı için “Kıyamet hakkında sözün gerçekleşme zamanı yaklaşınca, onlara yerden bir dabbe (canlı) çıkarırız. O da insanların bizim (kıyametle alakalı ayetlerimize) inanmadıklarını söyler.”2 buyurulmaktadır. Yani, işiniz bitti artık; yeryüzünde teşhir vazifesini gördünüz, yeryüzü de vazifesini bitirdi. Allah burada, bilinip tanınmasını ve bunun ilân edilmesini istiyordu. Şu anda artık bilinmediğine ve yeryüzünde Allah diyenlerin sayısı her gün biraz daha azaldığına göre, öyleyse, Allah sizin hakkınızda yok olma hükmünü verdi. İşte bu hükmün verilmesi için de biz, yerden konuşan bir dabbe çıkarıverdik. O dabbe ister sözüyle, ister mikrofonla, isterse hâl diliyle olsun konuşan bir dabbedir ve artık bundan böyle, insanların iman etmeyeceklerini ilân edecektir.
Yani dabbenin çıkması, mevcut imanî durumun ve inananların duraklaması, bir ölçüde geriye gitmesi, zayıflaması, hatta bitmesi ve tükenmesi demektir. Zaten bu âyetin arkasında da hemen yeniden dirilmeyle alâkalı âyetler geliyor ki, bundan da, bunun önemli bir kıyamet alâmeti olduğu anlaşılıyor.
Dabbetül arz, zuhur edecek 10 kıyamet alâmetinden bir tanesi3 ve ihtimal ki aynı zamanda sonuncularından birisidir. Bu hayvanın ortaya çıkmasıyla birlikte, iman çağlaması duracak, Islâm’a ait her şey süratle kuruma ve tükenmeye doğru gidecektir.
Peki corona dabbe olabilir mi?
Coronaya dabbetül arz demek çok doğru bir ifade değildir. İlla denecekse, belki onun bir parçasıdır denilebilir. Doksanlı yıllarda, bizim lise dönemimizde de AIDS için benzer ifadeler kullanılırdı. Bu tür şeyleri direk ayettin açıklaması gibi irtibatlandırmak, hastalıklar, virüsler geçtiğinde ayetin ruhunu zedelemektedir. Çünkü daha önce de toplumları yakıp kavuran veba, cüzzam vb. Onlarca hastalık gelip geçmiştir. Ayrıca bu Allah Resulü’nün sözleriyle de çelişmektedir. Bir hadis-i şerifte: “Dikkat edin, tedavide kusur etmeyin! Allah, bir hastalık göndermişse muhakkak arkasından tedavi yolunu da göstermiştir. Bir tek hastalığın tedavisi yoktur. O da ihtiyarlıktır.” buyurmustur.4 Efendimiz bir diğer ifadesinde ölümün çaresi olmadığına işaret etmektedir.5 Yani asıl yapılması gereken şey tedavinin aranmasıdır.
Maalesef, toplumda ilim adamı görünümünde de olsa meselelere aceleyle yaklaşan, önünü arkasını düşünmeden yorum yapan yüzlerce insan var. Bir çoğunuz duymuşsunuzdur, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Cüzzamdan aslandan kaçar gibi kaçınız.”6 mealindeki hadisine, sözde ilmî ve Efendimiz’in gaybi bildigine dair bir yorum getirmek için, diyorlar ki: “Biliyor musunuz, neden Peygamberimiz, aslandan kaçma teşbihiyle anlattı? Çünkü, cüzzamın mikrobu, tıpkı aslana benziyor da ondan…” Şimdi bu, o kadar aceleden söylenmiş bir sözdür ki, ileride bu mikrobun, mikroskobun altında hiç de aslana benzemediği ortaya çıkınca, dine yararlı mı, zararlı mı olacağı hesap edilmemiştir. Zira izah, hadise dayandırılarak yapıldığından, sanki hadis böyle demiş gibi anlaşılmaktadır. Dolayısıyla izahın yanlışlığı mikroskop altında ortaya çıkınca -hâşâ- bu gerçek dışı yorum, Efendimiz söylemiş gibi kabul edilecek ve dolayısıyla hadis yara alacaktır.
Dini anlatırken zayıf delilden Allah’a veya Peygambere gidilerek ispatta bulunulmaz. Kesin delil üzerinde anlatılır. Ya da Allah var ve şu hakikatler de ona işaret ediyor şeklinde olmalıdır.
Bir de dabbetül arzı sadece hayvan olarak düşünmemek lazım. Baska anlamlara gelecek ihtimal kapıları daima açık bırakılmalıdır. Meselâ, onlardan bir tanesi çoktandır bilim kurgu yazarlarını meşgul eden ve ileride insanlığın kaderine hâkim olacağından bahsedilen yapay zekaya sahip robotlar olabilir… Kur’ân işaret ediyor ki; yeryüzünde şu tür ve canlıların dışında Allah’ın yaratacağı bazı şeyler var ki siz onları bilmiyorsunuz7. Yani ne lâf dinlerler, ne merhametten anlarlar. Ne ağlamaları, sızlamaları dinler, ne de ayaklarına kapanmakla merhametlerini kazanabilirsiniz…8
Sonuç olarak şu söylenebilir ki, kıyamet kopmadan ve dabbetül arz ortaya çıkmadan önce Allah’ın yüce ismini, dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı en yüce vazife bilerek koşturmalıyız.

Dipnotlar:
Nur sûresi, 24/45.
Neml sûresi, 27/82.
3. Müslim, iman 249, fiten 118; Tirmizî, tefsir 6; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/201, 491.
4. Ebû Dâvûd, tıb 1; Tirmizî, tıb 2; İbn Mâce, tıb 1.
5. Müslim, selâm 88-89; Tirmizî, tıb 5; İbn Mâce, tıb 6.
6. Buhârî, tıb 19; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/443.
7. Nahl sûresi, 16/8.
8. Fethullah Gülen, Asrin getirdiği Tereddütler.

Yorum : Mithat Tayyar

Diğer Yazılar

“Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül”

 

M.Fethullah Gülen

Bu Sesi Herkes Duysun Diyorsanız

Destek Olun, Hizmet Olsun!

PATREON üzerinden sitemize bağışta bulanabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |  @hizmetten.com 

Hizmet'e Dair Ne Varsa...

Sitemizde, tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak ve sitemizin trafiği analiz etmek için çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanıyoruz. Tamam'a veya sitemizde bulunan herhangi bir içeriğe tıklayarak bu ve benzer çerezlerin/teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tamam Gizlilik Bildirimi

Privacy & Cookies Policy