Yazarlar

Tesadüfün yetim çocukları | Zekeriya Çiçek

 

“Tesadüf, Allah’a ortak koşmaktan ve tabiat” gibi şu âlemin oluşumuyla ilgili ileri sürülen insanların zihinlerini bozmak için çalışan ortalığı karıştıran fikir çetesinin İslam âleminden kovulmasına ve dışlanmasına Rısale-i Nurca verilen karar gerçekleştirilmiştir.” (Risale-i Nur)

İnsanlar hayatın kökenini her zaman merak etmişler ve bununla ilgili olarak değişik fikirler ileri sürmüşlerdir. Hayatın başlangıcıyla ileri sürülen fikirleri öncelikle sıralayacak olursak:

Abiyogenez Hipotezi canlının oluşumunu açıklarken komik duruma düşüyor

“Canlılar, cansız maddelerden kısa sürede kendiliğinden oluşur.” görüşünü savunur.

Aristo’nun görüşüdür. Aristo’ya göre bu canlıyı oluşturan bileşenler “aktif öziçerir.

Burada ileri sürülen abiyogenez hipotezinde ilk var oluşla ilgili “kendiliğinden meydana gelir” denmiştir.

Daha önce de belirtildiği gibi hiçbir düzen, bilgi ve ölçü gerektiren fiil, kendiliğinden meydana gelemez hele kısa sürede asla meydana gelemez.

Pastör, yaptığı kontrollü deneylerle canlıların kendiliğinden değil bir önceki atalarından türediğini göstermiştir. Yani Biyogenez hipotezini ileri sürmüşlerdir.

Biyogenez Hipotezi söyledikleri havada kalıyor

“Canlılar kendilerinden önceki organizmalardan meydana gelmiştir.”

Canlıların kendilerinden önceki atalarından meydana gelmesi ilk oluşumlarını açıklamaz.

Hâlbuki Biyogenez düşüncesi canlıların ilk oluşumu için ileri sürülen bir hipotezdir.

Panspermia Hipotezine kuşlar bile güler

“Canlılar ilkel veya gelişmiş olarak diğer gezegenlerden dünyaya gelmiştir.”

Bu görüş hiçbir zaman canlıların nasıl meydana geldiğini açıklamaz.

Hayatının kökenini başka bir gezegende arayan aklın, bilim adına insanlığa ne kazandıracağı çok iyi düşünülmelidir.

Ototrof Hipotezi ayağına kurşun sıkıyor

“İlk canlı Ototrof canlı kompleks yani karmaşık bir yapıda olmalıydı.” görüşünü benimser.

Evrim görüşünün temeline, yani basitten karmaşıklığa doğru gelişime uygun olmadığından kabul edilmemiştir.

 Heterotrof Hipotezi “tesadüf ve kendi kendine oluşum” gibi iki bilim dışı terim ile meydana çıkıyor

İlk canlı inorganik maddelerden uzun süre içersinde tesadüfen ve kendi kendine oluşmuştur. (1)

İlk canlı oluşmazdan önce kimyasal evrim gerçekleşmiştir. (2)

Ve….. Evrimin temel dayanağı olarak kabul edilen tesadüf kaynaklı “Heteretrof Hipotezinin” yıkılışı                     

“Evrim” fikrinin temelinde “heterotrof hipotezi” denen düşünce kayması vardı

Ayrıca evrim, var oluşu tesadüfle açıklamaya çalışır.

Burada bir oyun vardır.

İleri sürülen fikirlerin hiç biri, hayatın var oluşuyla ilgili olarak her hangi bir anlam taşımamaktadır. Zira tüm bu fikirler mücerret (soyut ) cerbeze karışımı sözde bilimsel içerikli ifadelerinden öte gidemez. Her hangi bir bilimsel gerçeklik bulunmamaktadır.

   Heterotrof hipotezine dayandırılan evrim düşüncesi de, canlı varlıkların temel bileşenleri olan cansız maddelerin kaynağını açıklamamaktadır.

Hizmetten | Zekeriya Çiçek

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu