Yazarlar

Seher bereketinden istifade ediyor muyuz? | Halil Şimşek

“Horozla beraber uyu ve uyan”
Kızılderili Atasözü

Vakitlerin hepsini de Rabb’imiz yaratmıştır. Ancak sabahın seheri, vakitlerin en azizi, en mübareği ve en bereketlisidir. Seher vakti bereket vaktidir. Seher vakti, sefer vaktidir…

Evet, seher vakti, mutlu bir hayat için sefer vaktidir. Yatma ve uyku vakti değildir.

Bereket sabahın seheriyle başlar. Geç kalkanlar, çok şeye geç kalırlar. Aç kalırlar.

Erken kalmak fıtrata uymaktır. Fıtratta, erken uyanmak vardır. Erken uyanmak fıtrîdir.

Can taşıyan varlıklar sabah uyanan fıtratla birlikte uyanıp yiyecek aramaya, yani çalışmaya başlarlar.

Almanya’da da rızıklarımızı kazanmak için, erken kalkma zorunluluğumuz var. Aksi takdirde bereketsiz ve şevksiz ve işsiz kalırız. Dahası aç kalırız.

Maddi alanda böyle olduğu gibi ibadet açısından ve manevi hayatımız bakımından da seher vakti vakitlerin en üstünüdür.

Efendimiz (sas) Hazretleri de böyle buyurur:

“Fecir vaktinde iki rekat namaz dünya ve içindekinden hayırlıdır.”

Neden?

Çünkü dünya ve içindekiler dünyada kalır; ama iki rekat namaz kabirde, berzah aleminde ve mahşerde seninle beraber olur. Oralarda sana arkadaş olur şefaatçi olur.

Bu sebeple Rabbi’miz müminleri Âli İmrân Sûresi’nde tarif buyururken: “Seher vaktinde uyanık oldukları, tövbe, istiğfar halinde bulunduklarını…”  dikkate verir. Bundan dolayi kalbi, gönlü uyanık olan kimseler seher vaktinde yani sabaha karşı bedenlerini de uyanık tutarlar, uykuda bulunmazlar. Bunun için namazların en çok sevaplısı da seher vaktinde kılınan namazdır.

Cüneyd-i Bağdadi’yi vefatından sonra rüyasında gören bir müridi sorar:

Üstad der, senin birçok iyiliğin ve faziletin vardı. Kim bilir Rabbim hangisine ne türlü sevaplar lütfeylemiştir.

Şöyle cevap verir büyük veli:

“Hepsi bir yana seherde kıldığım iki rekat namaz bir yana!”

“Doğrusu gece neş’esi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır. Çünkü gündüz, senin için uzun uğraşılar vardır.” (Müzzemmil Suresi, 6-7)

Ayette yüce Allah, ibadetleri, sessizliğin ve konsantrasyonun yoğun olduğu zaman olan, gece yapılmasının daha makbul olacağını bildirmektedir. Dolayısıyla geceleri uyku ve ibadetle geçirmemizi tavsiye etmektedir.

Daha sonra “Gündüz için uzun uğraşlar vardır” ifadesiyle, insan yaradılışına en uygun olan bu durumu bildirmektedir.

Seher vaktiyle ilgili bir ayette: “Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha.” (Tekvir Suresi, 18) ifadesiyle sabahın sağlık açısından da önemine dikkat çekiliyor.

Güneşin batışıyla birlikte, ağaçlar ve bitkiler tıpkı bizim gibi solunum yapmaya yani oksijeni alıp karbondioksiti dışarı vermeye başlarlar.

Sabahın erken saatlerinden itibaren de tüm yeşil bitkiler, ağaçlar karbondioksiti alarak oksijeni havaya verme yarışındadırlar. Oksijenin en bol olduğu saatler sabah saatleridir.

Erken yatıp, erken kalkanların hayatlarına baktığımızda, genç ve dinç yaşlanıyorlar. Güzel yaşayanlar, güzel yaşlanıyorlar. Moralleri, neşeleri, yaşam sevinçleri daima yüksek olup, hayatlarında huzur ve bereket oluyor.

Evet, seher vakti böyle mübarek ve bereketli bir vakittir. İçindeki ibadetleri bile kat kat yücelten özellik ve güzelliğe sahip bir zaman parçasıdır.

Düşündürücü bir anekdot

Sabahın nasıl bir bereket vakti olduğunu, sabahda uyanık olanların nasıl bir berekete nail olduklarını Hazret-i Mevlana verdiği bir cevapta şöyle ifade eder.

Biri sorar:

Efendim der, koyun nesli hem kasaplık hem de kurbanlık olarak kesildiği halde bir türlü tükenmez, aksine daha da çoğalıp devam eder. Ama köpek nesli hem de birkaç tane birden yavruladığı, kasaplık olarak kesilmeyip korunduğu halde bir türlü çoğalmaz, koyun gibi sürüler haline gelemez. Neden acaba?

Hazret-i Mevlana’nın cevabı şöyle olur:

Sabaha karşı seher vakti bereket vaktidir. Bu bereket vaktinde koyunlar asla uyumaz, hep uyanık olurlar. Köpekler ise seher vaktinde hiç uyanık olmaz hep uykuya dalar, gaflette olurlar. Onun için koyun nesli seherin bereketine nail olur, köpekler ise bereketsizliğine maruz kalırlar. Böyle izah eder Hz. Mevlana seher vakti uykusunu.

“Sabah uykusu, rızka manidir” (Beyhaki) buyuran bir Peygamberin ümmeti olarak hayatımızdaki bereketsizlik ve başarısızlıkların hikmetlerini bu Peygamber (sav) tavsiyesi ışığında yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor.

Hizmetten | Halil Şimşek

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu