Yazarlar

Şairin şiirinde, ressamın fırçasında, ruhun aynasında.. | Zekeriya Çiçek

  “ Kâinatın baştan aşağı belli bir gayeyle süslenmiş neticesi çok güzel olan hususi gayeleri vardır ve varlıkların tümü, zerrelerden güneşlere kadar belirli vazifelerle görevlendirilmiştir ve Allah’ın emirlerini yerine getirecek halde tasarlamıştır.” (Sözler sh: 386)

       Kâinat öyle muhteşem sanatlarla süslenmiş bir saraydır ki, gerek bütün olarak, gerekse odaları itibariyle ele alındığında sakinlerini hayretler içerisinde bırakır. Özellikle, bu muhteşem âlem sarayının canlılar âlemini barındıran katlarında, her bir canlının kendine mahsus durumuyla ya da bütünün bir parçası olması yönüyle hikmetsiz bir durum göremeyiz.

Zerreler de güneşler de birer sanat eseridir. Aynı gayelere yönelik olarak çalışmaları sanatkârlarının aynı olduğunu gösterir. Dünyamız ve diğer gezegenlerin mahiyetindeki atom çeşitleri aynıdır. Kâinatın oluşumu için ileri sürülen “big bang “(büyük patlama) teorisiyle anlaşılıyor ki, dünyamız ve evrenin diğer parçaları bir bütünün küçük parçalarıdır. Burada yeri gelmişken patlayan nedir? Patlayan koca kütle nereden ortaya çıkmıştır? Patlatan enerji ve etken faktör nedir? Bu sorular en az big bang kadar büyük sorulardır. Ve tek bir cevabı vardır. Kadim olan ve Kudreti sonsuz bir güç tarafından ve belli bir gaye gözetilerek mevcut hale getirilmiştir.

Küçük bir zerrenin de kendine mahsus görevi vardır, koca bir güneşin de. Küçücük bir magnezyum zerresi yaprakta yeşil renkli klorofilin yapısına katılır. Ama yine biliyoruz ki, güneş ışınları olmadan da o klorofil molekülü sentezlenemez. Klorofil gibi bir molekülün topraktaki atom zerresiyle irtibatı olduğu gibi dünyamızdan bir milyon kat daha büyük güneş ile irtibatı vardır. Demek ki kâinatta zerrelerden şemslere kadar aynı güç ve kudret hâkimdir. Bu örnekler her bir zerre için artırılabilir. Netice olarak, zerrelerin ve güneşlerin sanatkârı da, sahibi de, onların her birine değişik vazifeler yükleyen güç te aynıdır.

Allah (cc) Hâkim’dir. Hiçbir işte lüzumsuzluk abesiyet yani lüzumsuzluk yoktur. Allah’ın (cc) emri ve izni haricinde bir yaprak bile kıpırdayamaz.

Hizmetten | Zekeriya Çiçek

Şairin şiirinde, ressamın fırçasında, ruhun aynasında.. | Zekeriya Çiçek 2
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu