Yazarlar

Mehmet Ali Şengül hocamızın yeni kitabı, “Hz. Muhammed” | Halil Şimşek

“O ki, o yüzden varız.”

Ömrünü iman Kur’an hizmetine adamış, değerli gönül insanı Mehmet Ali Şengül hocamızın son kitabı yayınlandı. Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem hakkında yazılan bu eser Peygamberimizi tanımamız için yeni pencereler açıyor.

Eser, bir biyografi kitabından daha ziyade tebliğ ve irşat insanlarının “el kitabı” mahiyetinde… Bazen bu asırdan asr-ı saadete baktırıyor, bazen de asrı saadetteki bir olayla günümüzdeki olaylar arasındaki benzerlikler gösterilip, çözüm önerileri sunuyor.

Kitabın giriş kısmında denildiği gibi; “Evet, zaman yaşlanıyor, her şey değerini kaybediyor fakat inananların gönlünde O (sallallahü aleyhi ve sellem) ceyyid ve cedîd olarak ruhlarda kendini hissettirmektedir. Her geçen gün tomurcuk bir gül gibi sinelerde açmaya devam etmektedir ve kıyamete kadar da açmaya devam edecektir.”

Gönül kazanmaya programlanmış tebliğ ve irşat insanlarına yapılan şu tavsiye çerçeveletip, asılacak özellikte bir uyarı:

“Hz. Allah’ın (celle celâlühü) “Biz Seni bütün âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya sûresi, 107) buyurduğu Nebîler Sultânı’nın ümmeti olarak O’nun davasını temsil etmek, O’nun yolunda ve O’nun gibi olmak zorundayız. Zira O (sallallahü aleyhi ve sellem), “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.” buyurmuş, diğer bir hadisinde de “yerde olanlara merhametli olun ki, sema ehli de size merhamet etsin.”  demişlerdir.

Resûlullah’ın hoşnutluğunu kazanacak  ve mahşerde Efendimiz’i mahcup etmeyecek şekilde tavır ve davranışlarımızı, söz ve ifadelerimizi, karakterimize uygun bir şekilde ayarlayıp, ona göre davranmamız gerekir. İmanımız ve ahlakımız bunu gerektirmektedir. Zira biz dünyaya kavga etmek, başkalarının malı, canı, haysiyet ve şerefiyle oynamak için değil, insanlığa hizmet etme yolunda Allah’ın rızasını kazanmak için geldik!

Liyâkati olanlara Allah’tan hidayet diler, olmayanları da Rabbü’l âlemîn olan Allah’a havâle ederiz.”

Şimdiye kadar bu konuda yüzbinlerce cilt kitap yazıldı. Kitap yazan her kişi, girdiği bahçeden boyuna göre meyve koparıp, bizlere takdim etti.

Okunmasını tavsiye ettiğim bu kitapta dikkatimi çeken, diğer kitaplardan farklı kılan bazı özellikler şunlar:

·  Günümüzün dava insanlarına siyer perspektifinden Nebevî prensipler sunuluyor.

·  Anlaşılmadığı için inkar edilen bazı hadisi şeriflerin izah ve yorumları yapılıyor.

·  İki cihan serverini sevmemizi gerektiren sebepler ve “O’na neden medyûnuz?” Sorusuna cevap veriliyor.

·  Şemail-i şerif hakkında güncel, uygulayabileceğimiz, pratik sünnetlerin izahları var.

·  Gönüller Sultanı’nın gönül kazanma, insan kazanma konusundaki lider olarak etkileyici uygulamaları anlatılıyor.

·  Dava insanları için en güzel, en etkileyici rehber, model ve bir mentor olarak en önemli özellikleri nazara veriliyor.

·  Günümüzün gençleri için hicret, çile, fedakarlık ve îsar gibi hasletleri canlı örneklerle somut hale getiriyor.

·  Her Biri bir çok hakikat barındıran Efendimizin latifelerinden, şakalaşmalarından örnekler veriliyor.

·  İlk defa duyduğumuz bazı konuların izahı yapılıyor. Efendimiz’in (sav) süt kardeşi Ebu Süfyan kimdir? Dağ nasıl konuşur?

·  Allah’ın rızasını kazanmak için “Allah’ın terbiye ettiği” canlı örnek, örnek insan değişik yönleriyle tanıtılıyor.

·  Yaratılan varlıkların en şereflisi insandır. İnsanlar içinde gerçek manada iman eden ve hak yolunu tutan kulların son durağı rıza makamıdır.  Merhameti sonsuz  Rabbül alemîn, Nebiler Sultanını liyakatı olan kullarını o rıza makamına yükseltmek için göndermiştir.

·  Diğer din mensuplarının peygamberleri hakkında düştükleri hataya düşmemek şartıyla tüm peygamberleri sevmek ve onları övmek dinimizin emridir.

·  Bizler de Peygamberimizi (sav) Allah’ın en sevgili kulu olması sebebiyle onu ne kadar çok sevip, yüceltsek yine de azdır.

Şunu bilmemiz gerekir ki, hangi yazar, nasıl yazarsa yazsın O’nu tam anlatmış olamaz. O’nu en iyi anlayanlardan biri olan Hassan b. Sabit’in:

وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّداً بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ  “Ben sözlerimle Muhammed (sav)’i övmedim. Fakat O’nunla sözlerimi methettim.” dediği gibi, bütün güzel kitaplara, parlak hitaplara ve sözlere güzellik kazandıran o sözler içindeki O’nun mübarek adıdır. Yoksa bizim ifadelerimizin O’na kazandıracağı hiçbir şey yoktur. O’nun bu övgülere ihtiyacı da yoktur.

O’nu takdir bizim kriterlerimizi aşar.

“Es-selâtü ve’s-selâmü aleyke yâ men ursile kâffeten li’n-nâsi”

“Allah’ın salat ve selamı senin üzerine olsun ey tüm insanlığa gönderilen şanı yüce Elçi!”

18 Ekim Pazar günü Rebiülevvel ayı başlıyor. 28 Ekimde “Mevlid Kandilini” ihya etmiş olacağız. Efendimiz aleyhisselamı değişik yönleriyle tanıyıp, daha çok sevmemiz için; böyle bereketli günlerde bu kitabın okunmasını, gündeme alınmasını tavsiye ediyorum.

Kitabı temin edebileceğiniz yayınevi;

http: //www.kitapdunyasi.eu/

Hizmetten | Halil Şimşek

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu