Yazarlar

Lahana gibi birbirine dürülmüş | Zekeriya Çiçek

 “ Bir kelimeyi yazan harfini yazandan başkası, bir sayfayı yazan satırı yazandan başkası, kitabı yazan da sayfayı yazandan başkasının olması mümkün olmadığı gibi; karıncayı yaratanın tüm hayvan çeşitlerini yaratandan başkası, dünyayı yaratan da, Âlemlerin Rabbinden başkasının olması mümkün değildir. “ (Mesnevî-i Nuriye sh: 196)

Bir kitabı bütün olarak düşünmek gerekir. Kelimeler harflerden cümleler ise kelimelerden meydana gelir. Bir cümlenin anlam kazanması seçilen kelimelerin cümle içerisinde uygun biçimde kullanılmasıyla mümkündür. O zaman harfin, kelimenin ve cümlelerin bütünlüğü olmadan anlamlı bir metin yazılamaz.

Özetle, güzel bir kitabın hem sayfaları ve satırlarına, hem de cümle ve kelimelerine anlam kazandırmak için aynı yazarın elinden çıkması gerekir.

Aynen bunun gibi kâinat ta muhteşem bir kitaptır. Bu kitabın da harfleri, kelimeleri, cümleleri, satır ve sayfaları vardır. Her bir canlı türünün bireyleri adeta o tür kelimesinin harfleridir. Kâinat kitabının sayfalarını ve cümlelerini oluşturacak olan kelimelerini de diğer türler oluşturur.

Bir karıncayı yaratan kim ise, tüm hayvan türlerini de yaratan O’dur. O olmalıdır. Zira hayat ve hayata bağlı olan tüm ihtiyaçlar aynı kaynaktan, yani hayatı veren ve hayatı devam ettiren güç tarafından karşılanmalıdır.

Hayvanların tümünü yaratan kim ise, dünyayı yaratan da O’dur. O olmalıdır. Dünyamızı yaratan kimse Kâinatı yaratan ve tanzim eden de O olmalıdır. Zira bu dünya aynı güç ve kudretle içerisindeki canlıların yaşamasına uygun hale getirilmiştir.

Lahana gibi birbirine dürülmüş | Zekeriya Çiçek 2

Ayrıca, dünyamızı yaratan ile güneşi yaratan aynı Kudret (cc) olmalıdır. Zira güneş olmadan dünyada ne hayat olur, ne de hayatın gerektirdiği ihtiyaçlar karşılanabilir.

Demek ki, şu kâinatın tek bir sahibi ve hâkimi var. Onun emri olmadan zerreler hareket edemez. Yapraklarda hiçbir faaliyet olamaz. Sivrisineğin gözü de göremez.

Sebeplerin birbirini etkilemesi bu sebeplerin arkasında sebeplerin sebebi olan Vacibü’l Vücudu yani “varlığı zorunlu” tek bir kudret olan Allah’ın (cc) varlığını gerektirir.

Ey Vacibü’l Vücud! Ey kudreti ve merhameti sonsuz Rabbimiz!

Göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizleri nefsimizle baş başa bırakma. Son nefesimizde senin şahitlerin olarak vefat ettir ve bizi sevdiklerin, razı olduğun kullarının içersine dâhil eyle.

Hizmetten | Zekeriya Çiçek

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu