Yazarlar

Güzellikleri Cihana Yayma Gayreti…| Abdullah Aymaz

Üstad  Bediüzzaman Hazretleri  Gençlik Rehberi davası için İstanbul’a gelmiş ve bu arada Rum Patriği Athenagoras ile görüşmüştür. Hatta ondan önce  Zülfikar Mecmuası Roma’ya  Papalığa gönderilmiştir. Oradan gelen cevap Emirdağ Lâhikasında bulunmaktadır:
Papalık Makam-ı Âlîsi
Kalem-i Mahsusu
Başkitabet Dairesi
Numara: 232247
Vatikan, 22 Şubat 1951
Efendim,
Zülfikar nâm el yazısı olan güzel eseriniz İstanbul’daki Papalık makam-ı vekâleti vasıtasıyla Papa Hazretlerine takdim edilmiştir…  Bu nazik saygınızdan dolayı gayet mütehassıs olduklarını bildirirken, üzerimize Cenab-ı Hakkın lütuflarını dilediklerini tebliğe beni memur ettiklerini arza müsaraat eylerim. Bu vesile ile saygılarımı sunarım efendim.
İmza
Vatikan  Bayın Başkatibi
(Üstad  Bediüzzaman Hazretleri, Kore Savaşı sırasında asker olarak savaşa giden Bayram Yüksel Ağabeyle Risale-i Nurları Japonya’ya gönderiyor. Japon Komutanı İstanbul’a Abdülhamid’e teşekküre gelince, ulemaya sorular soruyor. Onlar Üstad’a havale ediyorlar. Üstad onları Muhakemat Risalesinde Unsur-u Akide bölümünde Ecvibe-i Japoniyye yani Japonlara cevaplar  diye yazmış. İşte Bayram Ağabeye Risaleleri  o komutana vermesini istiyor. Kore Savaşındaki başarılarından dolayı Ağabeye izin veriyorlar. Tokyo’daki Camiye gidiyor. Oradaki Tatar Müslümanlara veriyor. Çünkü o komutan vefat etmiş. Ama Tatarlara cami yerini o vermiş. Onlar da Risaleleri orada muhafaza etmişler. Hatta onlardan Temimî soy isimli birisiyle de ben Tokyo’ya gidince görüşmüştüm. Komutanın verdiği camii yerine “Turgut Özal zamanında çok güzel bir cami yapılmış. Kütahya çinileriyle süslü, Orada bir Cuma namazı kılmak nasip oldu.
Üstad Hazretleri Risaleleri İslam Âlemine de göndermiş. Hacılarla Medine’ye gönderdiği gibi Camiü’l-Ezher  ulemasına da göndermiş… Pakistan âlimlerine de göndermiş hatta kendi dillerinde Risalelerin  baskısını yapmışlar.
Finlandiya’ya Tatarlarının Hocası Habibürrahman Şakir’e de  göndermiş… Hâlâ kızı Hamide Hanımefendi tarafından muhafaza ediliyor.
En son Norveç’in Bergen şehrindeki Üniversitenin kütüphanesinde Zülfikar Mecmuası bulunmuştu. İnternette yayınlandı… Demek oraya da gönderilmiş.
Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu) Ağabey de Amerika’ya kursa giderken Risaleleri götürmüş. Şimdi onlar Washington’daki Camide bulunuyor…
Merhum Mustafa Birlik Ağabey, Risalelerden bazı bölümleri İngilizce’ye tercüme ettirip, Amerika’da bastırdıktan sonra Türkiye’ye getirtip bir tanesini Başkan Kennedy’e gönderiyor. Cevap ve teşekkür yazısı gelince emniyetten Birinci Şube (Siyası Şube) görevlileri Mustafa Birlik Ağabeyi hesaba çekiyorlar.
“Niye gönderdin?” diyorlar.  “Okusun da Müslüman olsun, diye…  Amerikan Başkanı Müslüman olsa ne zararı var?”  diyor. Onlar: “Bulamadın mı gönderecek başka kitap?” diyorlar. “Ben bunları buldum gönderdim. Siz de başkalarını gönderin. Ben size karışmam. Siz ne diye bana karışıyorsunuz?” diye cevap veriyor.
Evet güzellikleri bütün cihana yayma gayreti bu Hizmetin ruhunda zaten vardı… İşte bu süreçte de kader bunu zâlim ve gaddarların zulüm ve gadirlerini vesile yaparak icrâ buyuruyor.
Kaynak: Abdullah Aymaz  | Samanyoluhaber

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu