Yazarlar

 Evrim ne demektir? | Zekeriya Çiçek

    

1.Bir varlığın kendiliğinden ardı ardına oluşan ve oldukça yavaş gerçekleşen değişmelerdir.

2.Bir canlının farklı özellikleri kazanması sürecinde gerçekleşen değişmelerdir.

Evrim neyi savunur?

  1. Basit yapılı canlılardan karmaşık yapılı canlıların meydana geldiği savunulur.
  2. Canlılar ortak bir atadan meydana geldiğini savunur.

     Evrimin fikir babalığını yapan Lamark’ın evrimle ilgili görüşleri şöyledir.

1.Canlıların çevre şartları sonucu yeni özellikler kazanır. Aynı zamanda oluşan bu değişiklikler bir sonraki nesillere kalıtım yoluyla aktarılır.

2.Organizmada kullanılan organlar gelişir, kullanılmayan organlar ise zamanla körelir.

   Bu fikirlerin dayanaksızlığı bütün ilim mahfillerince kabul edilmiştir. Bunun örnekleri oldukça fazladır.

Sünnetlilerin sünnetsiz çocuklarının olması, yeni doğan kız çocuklarının ise kulaklarında küpe takılacak deliklerin olmaması, boksör çocuklarının kaslarının normal olması gibi gerçekler bunu yalanlar.

Ayrıca kullanılmayan organlarda körelme yoktur. Çalışmadığı için ortalıktan kaybolmaz ancak uzun zaman çalışmayan organların çalışması zorlaşır.

         

           Darvinizm ise şu temel faraziyelere dayanır

  1. Türler belirli bir sayıda ve değişmez olmayıp, çok uzun zaman boyunca değişmektedir.

2.Doğanın sınırlı kaynağından yararlanmaları için popülâsyonun bireyleri arasında sürekli bir rekabet vardır. Üstün özelliklere sahip olanlar yaşamlarını sürdürürler. Bir sonraki nesillere kalıtsal özelliklerini aktarırlar.

3.Bir popülasyondaki bireylerin sahip olduğu çeşitliliğe(varyasyona) bağlı olan bazı özellikler, popülâsyon içinde, o bireylere diğerlerine oranla çevresel kaynakları daha iyi kullanma, daha iyi yaşam sürme ve daha iyi üreme avantajı sağlar.

4.Canlılar ortak bir kökenden gelmiş olup, tesadüflerle değişerek çeşit çeşit canlı türleri meydana gelmiştir.

VE ŞİMDİ DE EVRİM FİKRİNİN YANLIŞLIĞINI GÖSTEREN DİĞER BİLİMSEL GERÇEKLER…

 

          Bilimsel verilerden yola çıkarak şu itirazları yapabiliriz.     

 

İtirazların dayanak noktası:

Darvinizmin gerçekleri yansıtmadığının en sağlam dayanağı, Darvinizm fikrinin sözde bilimsel destek olarak kullandığı bilim dallarıdır.

Bunları sıralayacak olursak

  1. Kalıtım (gen bilimi)
  2. Taksonomi (sınıflandırma),
  3. Embriyoloji(canlıların oluşum evrelerini inceleyen bilim dalı)
  4. Fizyoloji(doku ve organların işleyişini inceleyen bilim dalı)
  5. Paleontoloji(insan kalıntılarıyla insanın kökenini araştıran fosil bilimi) gibi Biyoloji ve yardımcı bilim dallarının günümüzdeki ulaştığı gerçeklerdir.

Bilim dalları insanın vicdanı gibidir. Yalan söylemez. “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.” Koca bir yalandan başka hiçbir şey ifade etmeyen evrim düşüncesi, günümüzde yeni bir din olarak zayıf insanları kandırmaktadır.

“Bir delinin kuyuya attığı taşı bin akıllı çıkaramamış” deniliyor ama evrim fikri hem saman hem de koca bir balon kuyuya batmayacak kadar fos ve içi boş.

           Genetikle ilgili yanılgılar

               Genlerde meydana gelen mutasyonların (ani değişmeler) çoğunluğu öldürücüdür.

Canlıların oluşumunu mutasyonlarla desteklenmeye çalışılması gerçekçilikten uzak ve hiçbir zaman ispatlanamamıştır.

              Sistematikle ilgili yanılgılar

              Bu kadar karmaşık yapıya sahip canlılar âlemi:

Tabiatta dört-beş milyonu belirlenmiş 10 milyonlarca canlı türü bulunduğu sanılmaktadır. Ayrıca tüm bu kadar canlı türünün evrim fikrine göre tek bir canlıdan meydana geldiğini kabul etmek hiçbir vicdan sahibi bilim adamınca benimsenmeyecek bilimsel bir safsatadır.

 

 Bitkileri tanımayan Evrimciler

             Renkleri, kokuları, yaprak şekilleri, kök ve gövde biçimleriyle çiçek ve meyveleri birbirinden farklı olan bitkilerin, kökenin aynı olduğunu savunmak akıllı insanların savunamayacağı koca bir yalandır.

 

      

Hizmetten | Zekeriya Çiçek

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu