Yazarlar

Dünyaya Yenik Düşenler | Mehmet Ali Şengül

Allah’ın yarattığı, emriyle hareket eden bir memuru ilahi olan Coronavirüs, kapıyı çalmadan geldiği gibi, mukadder olan ecelin de, ne zaman kapımızı çalacağı belli değildir. O da Coronavirüs gibi kapı ziline basmadan gelecektir. Rabbimizden dua ve dileğimiz, altından kalkamayacağımız, ahiretimizi kaybettirecek maddi manevi her türlü bela ve musibetlerden, hastalıklardan korusun, son nefeste de iman ve şehadetten mahrum etmesin.
Dünyada her canlı misafirdir. Bu fani aleme her gelen mutlaka gitmek için gelmiştir, gelmektedir. Yaratılan her şey fanidir. Sadece yaratan bakidir. Yaratılan varlıklar içinde; akıl, irade ve şuurla donatılmış en harika varlık insan olduğunda şüphe yoktur.
Yaratılış gayesinin idrak ve şuurunda olan ehli imanla, dünyaya neye geldiğinin farkında olmayan ehli küfür, kalbi gayz, kin ve nefretle dolu zalimler, fasık ve facirler, münafıklar, şefkatten, merhametten, sevgiden mahrum bulunanlar görünüşte hepsi insandır ama, nezd-i ulûhiyette farklıdırlar.
Allah’a inanan insan, şefkatlidir, merhametlidir. En azılı düşmanını bile yılan akrep gibi zehirlemekten, zulmetmekten, canavarca saldırmaktan zevk almaz, mutluluk duymaz. Değil insana, hayvanlara bile kötülük yapmaz.. Sinek öldürmekten korkar.. Karıncaya bilerek basmaz. Kazara öyle bir şey yaptı ise, sadaka verir ve Allah’tan af diler. Mazisi şerefle dolu bir millet ne hale geldi?
Böyle Müslüman görünümünden insanlar değil yılanlar bile kaçarlar.
Ne olur bizleri affeyle Allah’ım, azametine layık kul, Habib-i edibine layık ümmet olma şerefiyle şereflendir, sıratı müstakimde, hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede sabit ve daim eyle.
Müslüman görünen, ama ortalığı yakıp yıkan, günahsız mazlum mağdur, gözünü dünyaya yeni açmış yavruları- ne günahları var- o yavrular ki, göz yaşı dökerek annemi babamı istiyorum deyip çığlık atarken, zerre kadar kalbi sızlamayan, şefkat, merhamet duymayan, bu masum çocukların öldürülmelerine bile fetva veren canavarlaşmış insan kılığındaki vahşilerin yaptığına – insanın kalbi dayanmıyor. -Sineleri şefkat dolu, ciğerpare yavrularının hasreti ile yanıp tutuşan anne babalar göz yaşı dökerek onların yollarını gözetliyorlar.
Aynı zamanda hasta, piri fani, ömrünün son dönemlerini yaşayan, Rabbisine kulluk ve ibadetten, ezkar ve efkardan başka hiç bir derdi bulunmayan, vatanına, milletine hizmetten başka hiç bir şey düşünmeyen, başka bir derdi olmayan, kalbi kafası kadar, kafası kalbi kadar aydın, düşmanlarına bile iyilik yapma duygu ve düşünce ile sinesi dopdolu, kimseye zararları bulunmayan kadın erkek bu insanlara karşı ne korkunç bir kin ve nefretle muamele ediliyor, ne korkunç tüyler ürpertici bir anlayış, Müslümana karşı İslam’ın neresinde böyle bir emir var, anlaşılır gibi değil.
Allah’ım dilimiz varmıyor beddua etmeye, nezdi ulûhiyetinde liyakatı olanlara basiret, hidayet diliyor, olmayanları da Sana havale ediyoruz Ey Merhameti sonsuz Rabbim.
Allah tanımazları, katilleri, namus bilmezleri, ihanet şebekelerini serbest bırakırken, bu masumları terör suçlusu olarak tutmayı ne imanla, ne ahlakla, ne insanlıkla, ne adaletle, ne şefkat ve ne de merhametle bağdaştırmak mümkün değildir. Bunu bilerek yapan, iradi olarak imza atanlara diyecek söz bulamıyor, sana bırakıyor ve Sana havale ediyoruz Ya Rabb-el Alemin.
Sen Adili Mutlakasın Allah’ım, mazlumların hakkını zalimlerden alırsın. Dünyanın ahireti var, ahiretin Mahkeme-i Kübrası var, o mahkemenin hakimler Hakimi olan Sen varsın. Buna rağmen bunlar senin kulların, keşke inandıkları gibi yaşasalardı ama, senden daha fazla şefkatli ve merhametli olmaya da hakkımız yok, Sen Erhamürrahıminsin Allah’ım.
İster Kafir, münafık, zalimlere karşı, ister kanser, Corona ve diğer hastalıklara karşı yapmamız gereken vazifemiz; tedbirde kusur yapmadan, Allah’ın emaneti olan paha biçilmez kıymet ve değerde olan maddi manevi değerlerimizi Rabbimizin rızası istikametinde ve ahiret buutlu değerlendirme olmalıdır.
Kaynak:Mehmet Ali Şengül | Samanyoluhaber

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu