CUMA HUTBESİ | Mirac Meyvesi Namaz

Yazar Editör

DERLEYEN: AKADEMİ DUISBURG                  

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ:الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Allah (c.c),“Kurtulan mü’minler, yürekleri çatlarcasına namazı eda edenlerdir” buyurmaktadır. (Mü’minun/23:1-2)

إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعُ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ

“Namazın dindeki yeri, başın bedendeki yeri gibidir.”  (Taberanî, el-Mu’cemüs-Sağîr, 1/113; Suyûtî, el-Câmius-Sağîr, 2/387)

Muhterem Mü´minler,

 “Ben Mirac’tan daha güzel bir şey görmüş değilim“[7]  diyen Peygamberler Sultanı, Mirac’tan  dönerken yanında ümmetine çok büyük bir hediye olan Beş vakit farz namazı getirmiştir.

 “Mirac’ın en büyük armağanı namazdır. Namaz, her şeyiyle halis bir ibadet ve Mirac için yegane vesile, Allah Rasulü’ne (sav) gökler ötesi seyahatin en son noktasında verilen İlâhî bir armağandır.

Namaz, her mü’mini Mirac’a götürecek nurdan bir helezondur. “Mirac’a namazla çıkılır. Allah’a namazla ulaşılır, enbiyanın huzuruna namazla varılır.

Namaz mü’minin miracı, Mirac yolunda ışığı-burağı… Yollardaki inanmış gönüllerin sefinesi-peyki-uçağı… Kurbet ve vuslat yolcusunun ötelere en yakın karargâhı, en son otağı, gaye ile hemhudut en büyük vesilelerden biridir.

Salih amellerin tâcı olan namaz, Kuran-ı Kerim’de imandan sonra en çok zikredilen ve hakkında vurgu yapılan ibadettir. İslam’da İbadet ve amel-i salih denince ilk akla gelen namazdır.

Hadis-i şeriflerde vârid olduğuna göre ahirette kulun ilk olarak hesaba çekileceği amel namazdır ve bu hususta hesabını kolay veren kimsenin, diğer amelleri hakkında da hesabının kolay olacağı bildirilmiştir.

Farzların ve farzlara bitişik revâtib sünnetlerin haricinde kıldığımız teheccüd, duhâ ve evvâbîn gibi namazlar bizi Allah’a daha da yaklaştırmaları yönüyle çok önemlidirler. Bu şekilde namaz insanı haline gelenlerin ahirette hesaplarının çok kolay olacağı yahut sorgusuz-sualsiz cennete gideceklerine dair hadisler bulunmaktadır.

Vaktinde ve cemaatle kılınan beş vakit namaz, zamanın genişleyip bereketlenmesine vesiledir. Namazı vaktinde ve cemaatle kılma alışkanlık ve şuurunu kazanmış bir mü’minin, hayatı hep nurlu ve bereketlidir. Günümüzde pek çok insanın şikayet ettiği vakit darlığı ve zamanın hızla geçip gitmesi onlar için söz konusu değildir.

Efendimiz’in (sav): “Gözümün aydınlığı”[1] olarak nitelendirdiği namaz, bir mü’minin günde en az beş defa içine girip temizlendiği bir tevbe ırmağı ve arınma kurnasıdır. O, savaş meydanlarında, mücadelenin kızıştığı en tehlikeli anlarda bile hakkı verilmesi gereken çok önemli bir vazife, emin bir sığınak, mühim bir kurbet vesilesi ve en kısa bir vuslat yoludur. Bu hususiyetlerinden dolayıdır ki Asr-ı Saadet’ten günümüze kadar Hak dostları, onu hayatlarının merkezine koymuş ve farzları ikâme etmekle yetinmeyerek her gün yüzlerce rekât nafile namaz kılmayı alışkanlık hâline getirmişlerdir.

                                                Namaz, İmanın İkiz Kardeşidir.

İman, dinin ve diyanetin nazarî yanını teşkil eder; o nazarî yanın takviye edilmesi ve tabiatın bir derinliği haline getirilmesi ise ancak başta namaz olmak üzere diğer ibadetlerle mümkün olur. Bu itibarla da denebilir ki; namaz pratik imandır, iman da nazarî bir namazdır.

İmana girerken “Lâ ilahe illallah” “Allah’tan başka ilah yoktur.” diyerek girilir. Namaza başlarken/girerken de “Allahu Ekber” “Allah’tan başka Hakiki Büyük yoktur” diyerek başlanır.

Namazsız niyazsız veya namazı ruhuyla eda etmeksizin gerçek manada mümin olmak mümkün değildir. Ve yine hizmet erlerinin namazlarını hayatlarının en önemli meselesi yapmadan hedefi yakalamaları imkansızdır.”

Namaz, mü’min için büyük önem arz eder; O, dünyevî meşgaleler arasında geçiştirilecek bir iş değildir. Bırakın başka bir iş yüzünden onun ihmale uğramasını ya da aceleye getirilmesini, gerektiğinde her şey ona feda edilmelidir. Evet, namaz, insanın, hayatında yapacağı şeylerin en güzelidir ve en güzeli olmalıdır. Ayrıca ferdin, –şuurunun derinliğine göre– günde beş defa Allah’a arz-ı ubûdiyette bulunması onu yücelttikçe yüceltir…

Hülasa edecek olursak, Namaz;

  • İmandan sonra en kıymetli ibadettir.
  • Allah’ı anmanın ve şükrün en güzel göstergesidir.
  • Kişiyi hem ruhen hem de bedenen arındırır.
  • İnsanı Allah’a yaklaştırmada hem bir vesile hem de yakınlaşmanın ta kendisidir.
  • Namaz, kulu Rabbine ulaştıran bir Mirac ve “Cennetin anahtarı”dır.
  • Her gün belirli vakitlerde kılmak sureti ile kişinin hayatını disipline eden bir ibadettir.
  • Namaz, kul ile Allah (c.c) arasında bağdır.
  • Namaz kalbî huzuru temin eder.

Konumuzu Alvarlı Efe Hazretleri ve İmam Rabbânî Hazretlerinin namazla ilgili  beyitleriyle noktalayalım:

Namaz dinin direğidir, nurudur,

Sefine-i dini namaz yürütür,

Cümle ibadetin namaz piridir,

Namazsız niyazsız İslam olur mu!?

 

“Kıl namazı, çün saadet tacıdır,

Namazı öyle bil ki, mü’minin miracıdır.”

 

Hutbeyi PDF formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayınız

CUMA HUTBESİ MİRAC MEYVESİ NAMAZ

 

[1]Camiu’s-Sağir 1/146, Ahmed 11845, Nesei 3878

Diğer Yazılar

“Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül”

 

M.Fethullah Gülen

Bu Sesi Herkes Duysun Diyorsanız

Destek Olun, Hizmet Olsun!

PATREON üzerinden sitemize bağışta bulanabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |  @hizmetten.com 

Hizmet'e Dair Ne Varsa...