CUMA HUTBESİ | Metafizik Gerilim

Yazar Editör

DERLEYEN: ERDEMLİLER YOLU AKADEMİ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
İman edip makbul ve güzel işler yapanlara gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri hazırlandı.” (Kehf;107)

Muhterem Müslümanlar! Hutbemiz, Metafizik gerilim ve bu gerilimi koruma yolları hakkındadır.

Bir Müslüman için metafizik gerilim, yani yorulmadan, küsmeden aşkla şevkle, dinini yaşama ve başkalarına anlatma çok önemlidir. Bir mânâda buna müspette sebat, menfiye karşı da boykot diyebiliriz. Diğer bir ifadeyle metafizik gerilim; Allah ve Resûlü’ne yani İslam’a sımsıkı sarılıp, küfür ve küfrandan yılandan, çıyandan kaçıyor gibi kaçma demektir.

Bir hadisi şerif bu hususu şöyle izah eder. Üç özellik vardır ki, Bunlar kimde bulunursa, o insan imanın tadını tatmıştır: Allah ve Resûlü’nün her şeyin üstünde sevilmesi, insanlara Allah’tan ötürü sevgi duyulması ve imanı bulduktan sonra yeniden küfre dönüşün ateşe atılıyor gibi çirkin görülmesi. Buhârî, iman 9, 14; ikrah 1; edep 42; Müslim, iman 67; Nesâî, iman 2-4.

Evet, gerçek Müslüman günahlara girmemede, kararlı ve gerilimi tam olmalıdır ki, kendi olarak kalabilsin.

Ne var ki gerilimi muhafaza etmek, elde etmekten çok daha zordur. Onun içindir ki bu konuda kararlı olmak şarttır. Gerilim yer yer ünsiyet ve ülfetle gevşeyebilir. Bazen de araya bencillik, hırs, makam sevgisi, rahat ve rehavet düşkünlüğü gibi şeyler girer, aşk ve şevk söner, ruh yozlaşır ve irade felç olur.
Bir zamanlar gece gündüz demeden koşup duran biri, daha sonra her arandığında ayrı bir bahane ile hizmetten kaçıyorsa, gerilim gevşemiş ve o da bozulmaya yüz tutmuş demektir.

İmanla kanatlanmış mü’minler, her konuda olduğu gibi, metafizik gerilim ve aksiyon hususunda da çok dikkatlidirler. Her an arkadaşlarına örnek teşkil edecek şekilde metafizik gerilim örnekleri vermekte, yılmadan, küsmeden her şeye rağmen gece gündüz koşturmaktadırlar. İşte bu gerilimin gevşememesi gerekir. Biz, Resûlullah’a ve O’nun güzide dostlarına ancak bu gerilimle ulaşabiliriz.

Doktorlar bazı rahatsızlıklarımıza karşı bize bir kısım tavsiyelerde bulunur ve bu tavsiyelere kayıtsız şartsız uymamızı isterler. Maddî hastalıklarımıza gösterdiğimiz hassasiyet ölçüsünde, manevi hastalıklarımızı ifade edenlere uymakta da hassasiyet göstermemiz gerekir.

İslâmî aşk ve heyecanımızı korumak için yapılan tavsiyeler:

Birincisi: Yalnız kalmamalıyız. Allah Resûlü buyuruyorlar ki “Sürüden ayrılanı kurt yer.” “Yalnızın arkadaş şeytandır.” Bkz.: Ebû Dâvûd, salât 46; Nesâî, imamet 48; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/196.
Topluluktan ayrı kalan, arkadaş ve dostlarından uzaklaşan bir kişinin sonu, nefis ve şeytan tarafından parçalanıp yutulmaktır. Yalnız insan, önce kendi yapamadığına hayıflanmakla üzülmekle işe başlar. Sonra arkadaşlarının yaptıklarını hafife almaya; derken, adım adım ilerleyen bu tavrıyla en sonunda, dava düşünce ve mefkûresini inkâra ve yapılan işlerin lüzumsuzluğunu iddiaya başlar. İnsanı bu hâle getiren yalnızlık ve topluluktan uzak kalma, hemen telâfi edilmezse onun bu kötü sondan kurtulması çok zordur.

İkincisi: Bilgi ve mârifet plânında daima yenilenme yolları araştırılmalı ve bu hususta ısrarlı olunmalıdır. Okuyarak kendimizi yenilemeliyiz. Allah (celle celâluhu) kâinatı bir kitap gibi önümüze sermiş, sonra da bunları bizlere öğretecek kitap ve peygamberler göndermiştir. Daha sonra yetişen binlerce evliyâ, asfiyâ ve âlimler de Kur’an-kâinat kitabını açıklamışlar ve nice faydalı eserler bize bırakmışlardır. Kâinatta her an meydana gelen yenilenmeye uygun olarak biz de bilgimizi artıramaz, kendimizi yenileyemezsek beklenmeyen bir hızla kokuşma devresine girer ve derken bir müddet sonra da işe yaramaz hâle geliriz.

Üçüncüsü: Râbıta-i mevt dediğimiz daima ölümü hatırlama da aşkımızı, şevkimizi korumada önemli faktörlerden biridir. (Bkz.: Tirmizî, zühd 4; Nesâî, cenâiz 3; İbn Mâce, zühd 31.) Ölmeden evvel ölümü düşünme, gerçek hayata ermenin bir başka adıdır. Bizi bitirip tüketen tûl-i emeller, yani hiç ölmeyecek gibi hareket etmek, planlar yapmak ancak, ölümü hatırlamakla engellenebilir. Özellikle, bütün dostların kabrin öbür tarafında bizi bekledikleri düşüncesi ve gerçek mutluluğun kabir koridorunun öbür ucunda bulunduğu inancı bizi koruyacaktır.

Evet, her konuda olduğu gibi bu konuda da Efendimiz’in nurlu beyanlarının rehberliğinde, ahiret konaklarında daha bu dünyadayken yürüme, gezinme ve o hayatı yaşamaya çalışarak iç tecrübeler edinme oldukça önemlidir.

Dördüncü tavsiye de şudur: Kendimize, mutlaka, bizi ikaz edecek ve bizde bir gevşeme gördüğünde nasihat edecek bir arkadaş, hayırhah seçmeliyiz. İlk bakışta böyle bir şey nefsimize ağır gelebilir, ancak, bunun dinî hayatımız adına çok mühim ve olumlu neticeler doğuracağı şüphesizdir. İyi dost, Hızır çeşmesi gibidir.

Beşinci tavsiye: Ecdadımız, işleyen demir pas tutmaz demiştir. Her mü’minin, dine ve millete hizmet etmeye ait bir meselenin ucundan tutarak işe sahip çıkması terki caiz olmayan bir zarurettir.
Rabbim, bulduğumuz İslam’ı bizlere kaybettirmesin ve onun yolunda hizmetten ayırmasın.
Rabbim, imanla, azimle, ümitle, okuyarak ve ibadetle beslenerek bu yolda koşmayı ve bizden öncekiler gibi bu yolda yürürken Hakk’a kavuşmayı bizlere de nasip ve müyesser etsin.

CUMA HUTBESİ | Metafizik Gerilim PDF FORM

CUMA HUTBESİ | Metafizik Gerilim WORD FORM

Diğer Yazılar

“Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül”

 

M.Fethullah Gülen

Bu Sesi Herkes Duysun Diyorsanız

Destek Olun, Hizmet Olsun!

PATREON üzerinden sitemize bağışta bulanabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |  @hizmetten.com 

Hizmet'e Dair Ne Varsa...

Sitemizde, tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak ve sitemizin trafiği analiz etmek için çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanıyoruz. Tamam'a veya sitemizde bulunan herhangi bir içeriğe tıklayarak bu ve benzer çerezlerin/teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tamam Gizlilik Bildirimi

Privacy & Cookies Policy