Yazarlar

Ülker Takım yıldızına benzer | Abdullah Aymaz

Yedi kandilli Süreyya gibi
Aydınlatıyor hedeflerimizi
Mübarek İHLAS  Suresi
Yedi tevhid ise içindeki…
Kamçılayıp aşk ve şevkimizi
Hem de artırarak dermanımızı
Besleyip ümitlerimizi
Altı cümlede
Birincisi, “KUL  HÜVE”
“Hû DE!”  Yaşayamaz Hû demeyen
“Hû” nefes alış-veriştir
Demese kâfir bile
Yaşayamaz, inat etmesin nâfile…
Şuursuz söyleneni  dahi fayda verir cesede…
Ah bir şuurlu söylense
“Hû Allahım Hû” diye
Ruh ve kalb, dolar zevk ile
Şu, TEVHİD-İ  ŞUHÛDÎYE  işaret
Hakikatı gören nazar zira
Dalınca, tevhide, kavuşur huzura
Ne saadet!.
“Lâ Meşhûde illâ Hû” söyleye söyleye
İkincisi: “ALLAHÜ  EHAD
Bunda çok net
TEVHİD-İ  ULUHİYET
Hakk’ın dili Hakikat
Söyler yüksek sesle bir ilânat
“Lâ Mabûde illa Hû!..
Mabud yok başka
Ancak O!..
Üçüncüsü: “Allahü’s-Samed”
Herşey O’na muhtaç, evet
Ama O, hiç kimseye…
Bu sadef, barındırır içinde
İki inci!..
Cevher içinde saklı iki mücevher
Birinci İnci: TEVHİD-İ  RUBUBİYET
Kainattaki nizam kendi  diliyle der ki:
“Lâ Hâlika illâ Hû!.” Yaratan sadece O!
İkinci İnci: TEVHİD-İ  KAYYUMİYET!..
Baştan başa kainat
Çıkarken yokluktan varlığa
Hem de varlığının devamına
Bir Müessire ihtiyaç var elbet
İşte bu dille o,
Der ki,
“Lâ Kayyûme illa Hû!.”
Dördüncüsü: “Lem yelid
Doğurmadı; çünkü ezelî
Saklıdır içinde bir TEVHİD-İ CELALİ
Reddeder her çeşit şirki
Keser şüphesiz küfür ve inkarı
Yani doğuran, değişen
Bir nesli olan, parçadan bölünen
Ne Hâlıktır, ne Kayyumdur
Ne de ilahtır elbette
Bu şirk yüzünden çoğu insanlar
Uzaklaşmıştır Haktan teker teker:
Peygamberleri Allah’ın oğlu diyenler
Melekleri Allah’ın kızları diyen müşrikler
Şirk gayyasına hep kayıp gittiler.
Beşinci cümle: Velem yûled
Bir TEVHİD-İ  SERMEDİYE işaret
Yani Varlığı zarurî, Kadîm, Ezelî
Olmayan, asla olmaz ilâh
Daha doğrusu, yokmuş da
Sonradan var olmuşsa
Bir maddeden doğmuşsa veya
Yahut bir asıldan ayrılmış olsa
Olmaz şu kainatta penah
Böyle bir sığınak dayanaktan
Olamayacağı için Huda
Sebeplere, yıldızlara putlara tapma
Şirkin birer çeşididir esfel-i safilinde
Dalâlette birer çukurdur hem de
Altıncı cümle: Ve’lem yekun:
Bir TEVHİD-İ CÂMİ
Yani, yoktur Zâtında misli
İcraatında şeriki
Sıfatlarında naziri ve şebîhî
Hem yoktur dengi
Niddi, zıddı, eşi benzeri
Vardır onun için
Bir hatim sevabı üç İhlas
Bin üç İhlas’sa
Bütün dertlere devâ
(Biraz tasarrufla Lemaat’tan  iktibas)

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı