CUMA HUTBESİ | Altın Bir Zaman Dilimi Berat Kandili

Yazar Editör

DERLEYEN: ERDEMLİLER YOLU AKADEMİ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6)

3 – Biz onu kutlu bir gecede indirdik. Çünkü Biz haktan yüz çevirenleri uyarırız.
[Bazı müfessirler, “kutlu gece”nin “berat gecesi” olduğunu söylemişlerdir.]

4-6 – O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir.
Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. (Duhan Suresi; 3-6).

Muhterem Müslümanlar! Hutbemiz, zamanın altın dilimlerinden biri olan Beraat Gecesi hakkındadır.

Allah celle celâluhu, kullarını affetmek için adeta vesileler yaratmaktadır. Bunlardan birisi de yarın akşam ezanı ile başlayacak olan Beraat Gecesidir. Bu gece, bütün günahlardan beraat etmek için yoğunlaştırılmış af gecesidir.

Berat Gecesi, Allah’ın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilimidir.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyururlar: “Allah Tealâ, Şaban ayının on beşinci gecesinde (Berâat) -rahmetiyle- dünya semasına tecelli eder ve Kelb Kabîlesi’nin koyunlarının tüylerinin sayısından daha çok sayıda günahkârı affeder.” (Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkame, 191)

Beraat gecesi, Ramazan ayının yaklaştığını bize müjdeler ve o mübarek aydan istifade edebilmemiz için hazırlık yapmamızı adeta bizlere hatırlatır. Bu mübarek gece dünden bugüne gerek fert gerekse cemaat halinde kutlanmıştır.

Bu gece hakkındaki Hadîs-i Şeriflerden bazıları şöyledir: Allah Resulü, Hz. Aişe’ye “Bu gecede neler olduğunu biliyor musun?” diye sormuş, o da Peygamber Efendimiz’den cevabı istemiş, Allah Resulü de: “Bu gecede sene içerisinde doğacak ve ölecek insanlar yazılır, salih ameller mele-i a’lâya yükseltilir, maddî-mânevî rızıklar indirilir.” buyurmuştur. (Aliyyü’l-Kâri, Mirkatü’l-Mefatih, 3/346)

Bir başka zamanda “Allah Teâlâ ölüm meleğine bu senede ruhu kabzedilmesi istenen insanları bildirir.” (Müttaki, Kenzü’l-ümmal, 12/140)

Diğer bir rivayette: “Bir Şaban ayından öbür Şaban ayına kadar ölecek insanların listesi kesin hükme bağlanır. Hatta adam evlenir çocuğu olur oysaki ismi ölenler arasındadır.” Diye ifade etmişlerdir. (Beyhaki, Şuabu’l-İman, 3/386)

“Allah Tealâ bütün şeyleri Beraat gecesinde hükme bağlar. Kadir gecesi gelince de bu şeyleri sahiplerine teslim eder.” buyurmuştur. (Kurtubi, el-Cami, 16/128)

Devamında “Şaban’ın ortasındaki (Berâat) geceyi ibadetle ihya ediniz, gündüzünde de (pazar günü) oruç tutunuz. Allah Tealâ o akşam güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen, onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim. Yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der.” Buyurmuştur. (İbn Mace, İkame, 191)

Bir diğer hadîste ise, Berâat gecesinde yapılacak duaların geri çevrilmeyeceği müjdesi verilmiştir. (Suyûtî, Celalüddin, Câmiu’s-Sagîr, 3/454, Beyrut, 1972)

Dualarımızın kabul edilmesi demek, istediklerimizin hemen aynen verilmesi demek değildir. Rabbimizin dualarımızı kabul etmesi beş türlü olabilir. Birincisi, İsterse ve hikmetine uygunsa anında aynen cevap verebilir.

İkincisi, hakkımızda hayırlı değilse daha hayırlısı ile daha sonra cevap verir.

Üçüncüsü, istediğimiz şey dünyada hakkımızda hayırlı değildir ahirette cevap verebilir.

Dördüncüsü, Hadisi şerifte “Sadaka ve dua başa gelecek bela ve musibeti geri çevirir” deniyor. Rabbimiz yaptığımız dualarla başımıza gelecek bela ve musibeti geri çevirerek cevap verebilir.

Beşincisi, Yaptığımız dualarla günahlarımızı affederek ve ahiretteki makamımızı yükselterek de cevap verebilir. Belki de hepsinden önemlisi hadisin ifadesi ile “Dua ibadetin özüdür” ve ibadetlerin asıl mükâfatı ahirette alınır fehvasınca bize düsen, aşkla şevkle bu tür gecelerde ve günlerde dua etmektir.

Bu gece yapılan ibadetin (kılınan namazların, okunan Kur’ân’ların, yapılan dua ve zikirlerin, tevbe ve istiğfarların), gündüzünde tutulan oruçların fazileti çok büyüktür.

Rasul-i Ekrem’e şefaat hakkının tamamı (şefaat-ı tamme) bu gece verilmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri talebelerine yazdığı bir Berâat Kandili tebrikinde bu gecenin değeri ve değerlendirilmesi ile alâkalı şöyle demektedir: “Elli senelik ibadetle dolu bir ömrü inananlara kazandıran Beraat gecenizi ruh u canımızla tebrik ederiz”

Beraat Gecesi, bütün senenin kutsî bir çekirdeği ve insanlığın kaderinin programı olması açısından, Kadir gecesi gibi mukaddestir. Kadir gecesinde her bir amelin, okunan Kur’an’ın her bir harfinin sevabı otuz bin olduğu gibi, Beraat gecesinde de bu sevap yirmi bine kadar çıkar…Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur’an’la, istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. (Bediüzzaman, Şualar)

Sözün özü;

Zamanın kudsî ve altın bir dilimi olan Berat Gecesinden istifade ederek feyizlenmek bu geceyi değerlendirmeye bağlıdır. Zatında altın olan bu gecenin kıymeti, bizim teveccühümüze, bu geceyi farklı bir şekilde duyarak yaşamamıza bağlıdır. Kaza namazı, salât u selâm, Kur’ân tilâveti ve yürekten Allah’a teveccüh edip affa ve mağfirete mazhar olmak için yakarışa geçmek bu gecede yapılacak en güzel ibadetlerdendir.

Hutbemizi peygamberlik misyonunun mirasçılarından Hz. Ömer, Hz. Abdullah b. Mes’ud ve birçok mâneviyat büyüğünün bu gecede yaptığı şu dua ile bitirelim: “Allah’ım, bizi şakîler cehennemlikler olarak yazmışsan oradan ismimizi sil, bizi saidler cennetlikler gurubuna yaz. Eğer bizi saidler zümresinde yazmış isen, ismimizi orada sabit kıl. Şüphesiz ki Sen dilediğin ismi siler, dilediğin ismi de daima cennetlik olarak yazarsın. Zaten Ümmü’l-Kitap, son hükmün yazılı olduğu ana kitap Sen’in yanındadır.” (Aliyyü’l-Kâri, Mirkatü’l-Mefatih, 3/350)

Beraat Gecenizi tebrik eder, bu gecenin mazlum ve mağdurlarımızla beraber dünyevi, uhrevi Beraatimiz olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.

CUMA HUTBESİ | Altın Bir Zaman Dilimi Berat Kandili WORD FORM

CUMA HUTBESİ | Altın Bir Zaman Dilimi Berat Kandili PDF FORM

Diğer Yazılar

“Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül”

 

M.Fethullah Gülen

Bu Sesi Herkes Duysun Diyorsanız

Destek Olun, Hizmet Olsun!

PATREON üzerinden sitemize bağışta bulanabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |  @hizmetten.com 

Hizmet'e Dair Ne Varsa...

Sitemizde, tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak ve sitemizin trafiği analiz etmek için çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanıyoruz. Tamam'a veya sitemizde bulunan herhangi bir içeriğe tıklayarak bu ve benzer çerezlerin/teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tamam Gizlilik Bildirimi

Privacy & Cookies Policy